Af Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening

 

Da den unge Thomas Iversen i 1972 læste psykologi på Aarhus Universitet, blev det begyndelsen på et årelangt, dedikeret og engageret virke for danske psykologer og psykologien.

Derfor er det med stor sorg, at vi i Dansk Psykolog Forening har modtaget meddelelsen om, at Thomas sov ind 23. februar 2021 med sin familie omkring sig. Han blev 73 år.

Dedikeret ung psykologspire
Thomas var en pionér helt fra starten. Efter et enkelt års studier i Fysik på Aarhus Universitet indskrev han sig som 20-årig i 1968 som studerende på universitetets første årgang på Psykologi og tog kandidateksamen i 1975. Igennem hele studietiden arbejdede Thomas som undervisningsassistent i indlærings- og kognitionspsykologi, udviklingspsykologi og klinisk psykologi. Samtidig var han timelærer i psykologiske fag på Danmarks Lærerhøjskole.

Den unge psykologistuderende nøjedes ikke med at engagere sig i psykologien på universitetet. Også det fagpolitiske arbejde havde Thomas’ store interesse. Han blev valgt til DP’s bestyrelse som studentermedlem fra 1972-74 og blev hurtigt medlem af DP’s Uddannelse- og Forskningsudvalg (UFU). Studentertiden blev derudover også brugt som medlem af repræsentantskabet for Dansk Psykologisk Forlag, der dengang var en del af DP. Og da DP’s første arbejdsløshedsudvalg i Aarhus blev nedsat, sad Thomas med i udvalget.

Drivkraft bag psykologernes autorisation
Da Thomas i 1975 var færdiguddannet cand.psych, fortsatte han sit professionelle virke med både forskning, som lektor, som psykolog og som aktiv i DP. Han underviste og vejledte på universitetet, arbejdede som psykolog på Psykiatrisk Hospital, Risskov (1981-2016) og havde også privat psykologpraksis.

For DP har Thomas været et kæmpe aktiv gennem årene – som bestyrelsesmedlem i en meget lang årrække (1984-2006), som medlem af adskillige udvalg og arbejdsgrupper, ansvarlig for DP’s årsmøde i flere omgange og, ikke mindst, som en af drivkræfterne bag autorisations-ordningen for psykologer.

Især Hospitalssektionen i DP nød godt af Thomas’ store engagement. Her blev han medlem af styrelsen i 1982 – en tillidspost, han besad helt frem til 2017. Også i spalterne af DP’s tidligere medlemsblad Psykolog Nyt gav Thomas sit bidrag som skribent på utallige artikler.

Så det var med stor taknemmelighed fra DP, at Thomas i 2005 blev udnævnt til 12. æresmedlem af foreningen.

Bannerfører for sundhedspsykologi – og psykologuddannelsen
Det er næsten umuligt at opregne antallet af alle de tillidshverv, Thomas gennem årene tog på sig. Fra tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads og fællestillidsrepræsentant over diverse arbejdsgrupper i psykiatrien i Aarhus og til medlem af MEDudvalget i Region Midtjylland. Han var drevet af lyst til at involvere sig – både politisk og fagligt.

Thomas holdt den sundhedspsykologiske fane højt både på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og i DP, hvor han i en årrække var formand i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab. Men han var også stærkt optaget af evidensbasering af klinisk psykologi og psykologers uddannelse og udvikling.

På universitetet oplevede de studerende ham som en både charmerende, markant og begavet underviser, vejleder og faglig kapacitet, der også stod bag en lang række kompendier og undervisningsmaterialer.

Praktikvejleder stod der også på Thomas’ visitkort på universitetet, og utallige psykologer har i løbet af årene tænkt varmt tilbage på hans hjælpsomhed og humoristiske facon, når den rette praktikplads skulle findes. Som en tidligere studerende udtrykker det: Kvik, engageret og skør på den rigtig gode måde.

Hjertet bankede for specialistuddannelsen
Thomas bar også fanen højt for supervision, havde supervisionshold og holdt sig flittigt opdateret på området bl.a. ved at deltage i konferencer.

Med sin store viden og engagement i uddannelse og supervision var Thomas derfor oplagt medlem af DP’s kursusudvalg – men i høj grad også som formand Specialistuddannelsesudvalget i DP. Thomas spillede en meget stor rolle i at udforme de retningslinjer for specialistuddannelsesordningen, den bygger på i dag. Samtidig var han kontinuerligt en stemme i processen med at udvikle ordningen. Og at holde styr på den.

Selv blev Thomas med tiden både specialist og supervisor i psykoterapi og i psykotraumatologi.

Den generøse psykolog
Thomas’ pen var aktiv gennem hele hans virke. Han var medforfatter på en lang række psykologfaglige bogudgivelser og udgav selv bogen ”Kognitiv terapi, stress og traumer” i 2007 på Hans Reitzels forlag.

I det hele taget gav Thomas altid, og igen og igen, af sig selv, sin erfaring, sit engagement og sin viden til kollegaer, studerende og os i Dansk Psykolog Forening. Og han gjorde det til det allersidste.

Han har gjort indtryk på så mange mennesker gennem sit liv og virke, at vi gennem mange år fremover vil huske ham for at gøre en positiv forskel og for at smitte med sit engagement og sin dedikation til vores fælles profession. Vi er meget taknemmelige for, at han så vedvarende valgte Dansk Psykolog Forening som et sted, der var værd at arbejde for og med.

Æret være hans minde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge