Af kolleger og ledelse fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Det er med stor sorg, at vi erfarer, at Thomas Iversen ikke længere er blandt os, og vores tanker går til hans familie.

Thomas var en ukuelig livsnyder, uærbødig og uhøjtidelig i sin tilgang til verden. Fagligt set var han utrættelig i sin indsats for at fremme de principper, han stod for, og han bar faklen for sundhedspsykologi og evidensbasering af klinisk psykologi med både ’vid og bid’. Han udviste et meget stort engagement i psykologuddannelsen og DP, og han delte altid rundhåndet ud af sin omfattende erfaring og viden, altid med tanke både på den enkelte studerende og på vores fag.

Thomas har altid været en meget hjælpsom kollega og udgjorde en levende hukommelse for begivenheder og detaljer i Psykologisk Instituts lange historie, ikke mindst med anekdoter helt tilbage fra de første år på Asylvej. Thomas begyndte at læse ved Psykologisk Institut i 1968 og bevarede sin tilknytning til Aarhus Universitet igennem årene. Trods sit engagement i mange andre faglige sammenhænge var der altid tid til ”Instituttet”.

Vi har mange positive minder og erindringer om ham gennem hans mangeårige tilknytning til Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Særligt vil vi, og vore mange studerende og dimittender, huske hans positive energi og engagement i organiseringen af vores praktik og teori-praksisundervisning, som har været af uvurderlig betydning for os. I sin egenskab af praktikkoordinator kombinerede Thomas sin evne til at knytte netværk og relationer på tværs af tid og afstand med et ønske om at hjælpe flest muligt til den bedst mulige praktikplads, og mange husker ham som en dybt engageret, samvittighedsfuld og omsorgsfuld underviser og vejleder, der aldrig gik på kompromis med kravene til professionel faglig kvalitet.

Thomas har været en meget afholdt kollega, som vi vil huske som en markant personlighed, der til det sidste ville leve, lære og lære fra sig. Vi har med ham mistet en vigtig psykolog, kollega – og mange gode røverhistorier.

Æret være Thomas´ minde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge