Viden, indsigt og debat er vigtigt brændstof for psykologernes magasin. Derfor modtager redaktionen meget gerne forslag til tekster fra psykologer.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte alle tekster. Se mere om redaktionel politik, deadlines og honorar nederst på siden.

Fagartikel
Fagartiklen er den længere, faglige og ofte forsknings- eller praksisbaserede artikel, hvor psykologen formidler sin viden til andre psykologer – eller andre faginteresserede. Artiklerne kan for eksempel være baseret på et forskningsprojekt, en ph.d., et speciale, en undersøgelse eller andet relevant.

Fagartikler publiceres på nettet på magasinets digitale univers ”Psykologi og viden”.
Omfang: Aftales med redaktionen. Dog max. 30.000 anslag inkl. mellemrum og referencer.

Debatartikler
Debatstoffet er inddelt i to kategorier: Faglig debat og læserindlæg.

Faglig debat: Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem. Den gode, faglige debatartikel må gerne gøre klogere, men også ægge til debat og modsigelse.

Læserindlæg: Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Uanset typen af indlæg eller hvad du har på hjerte, så husk gerne den gode tone. Selv skarp kritik kan afleveres elegant og respektfuldt.

Debatartikler publiceres på nettet på magasinets debatforum.
Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Redaktionel politik
Fagmagasinet og dets digitale univers redigeres efter journalistiske principper som aktualitet, væsentlighed og relevans – ligesom der i udvælgelsen af stof også tages hensyn til faglig mangfoldighed.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte alle tekster – dog altid i dialog med forfatterne. De fleste forfattere er glade for den kritiske gennemgang af deres tekster, herunder et nøjeregnende sprogligt eftersyn. Lange manuskripter er mere udsat for beskæring eller afvisning end korte.

Vi prøver at få så meget med som muligt, men desværre er der ingen garanti for, at alle forslag bliver optaget og publiceret.

Tekster, artikler og indlæg, der har karakter af reklame eller ønskes publiceret i markedsføringsøjemed, optages ikke.

Redaktionen lægger vægt på god tone og respektfuld kommunikation; tekster med usaglig kritik, diskriminerende indhold eller hadefuld retorik optages ikke.

Deadlines
Deadlines til publicering på det digitale univers aftales med redaktøren.
Overholder man deadlines, forbedrer man sine muligheder for hurtig optagelse af stof. Vis forståelse for, at redaktionen hyppigt har travlt, og at der kan være ventetid på optagelse.

Honorar
Der udbetales som udgangspunkt ikke honorar for fagartikler eller debatartikler.

Videreudnyttelse
Alle tekster publiceret på Psykologi & Viden bliver registeret hos DBC (Dansk BiblioteksCenter) og vil fremgå ved søgninger på fx bibliotek.dk
Magasinet samarbejder med mediedatabasen Infomedia, hvilket betyder, at tekster bragt i det trykte fagmagasin indgår i Infomedias artikeldatabase.

Jeg vil skrive – hvad gør jeg?
Send dit forslag til redaktionen på mail: p-magasin@dp.dk
Dit forslag kan være alt fra en idé over en synops til en færdig tekst. Redaktionen rådgiver og sparrer gerne.

P – Psykologernes fagmagasin

P – Psykologernes fagmagasin er et journalistisk båret magasin om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet. Magasinet udgives af Dansk Psykolog Forening.

Fagmagasinet udkommer 8 gange om året og rummer artikler, der dækker tre overordnede stofområder: Psykologi og samfund, Psykologi – viden og fag, Psykologi – job og karriere.

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
E-mail: p-magasin@dp.dk
Tlf.: 35 25 97 12

TILMELD DIG P’S NYHEDSBREV

Få besked i din indbakke, når et nyt nummer af P – psykologernes fagmagasin udkommer. Tilmeld dig herunder. Nyhedsbrevet udsendes ca. 12 gange om året.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge