På vej ind i 2014

 I

Næsten ni ud af ti danskerne mener, at det er mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk. Det viste ’En af os’-kampagnen, som dermed desværre bekræftede, at psykisk syge ud over sygdommen også må kæmpe mod omverdenens fordomme.

Ved indgangen til 2014 kan vi måske glæde os over, at vi i de forgangne år er nået nogle få skridt nærmere ligestillingen mellem psykisk og somatisk sygdom – og sundhed. Men der er så sandelig brug for, at Psykologforeningen i de kommende år eller årtier arbejder videre på at bringe både samfundets holdninger og sundhedsvæsenets muligheder i balance. Viljen til at skubbe på er der mange steder, også landspolitisk, men det er som bekendt ikke gjort med den.

Om to en halv måned holder foreningen generalforsamling. Den indkalder vi til med annoncen på bagsiden af dette Psykolog Nyt. Trods de mange interne dagsordener glemmer vi ikke, at vores egne politiske mål bør flugte med, hvad der samtidig tjener samfundsmæssige mål. Sådan kommer vi ganske enkelt længst. Når vi taler om at udvikle foreningen i retning af større resultatskabelse og øget effektivitet, handler det derfor om at koble psykologernes visioner med de samfundsmæssige tendenser. På den måde finder vi også eksterne samarbejdspartnere, der vil det samme som os.

Forslagene til DP-reformen udspringer af den løbende medlemsdialog, og det er en underliggende præmis, at reformen har foreningsdemokratiet som et urokkeligt fundament. Men vi må og skal udvikle os og forene demokratiet med det vilkår, at handlekraft ofte kræver hurtige beslutninger. Siger vi: Vi kan godt gøre det bedre – tager vi måske en kliché i munden, men vi
skylder at efterleve udsagnet. I en forening med 10.000 medlemmer ligger der potentiale og kompetencer, der skal aktiveres yderligere.

Vores erfaringer med at arbejde anderledes og tænke nyt er fortrinlige. Psykologkampagnen, som vi nu skal evaluere, er et bevis på, hvor meget vi kan rykke på ingen tid. Vi tager nytænkning og optimisme med ind i 2014.

Jeg ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår

Læs leder (PDF)

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge