På vej mod ligeværd

 I

Den længe ventede handlingsplan for psykiatrien, som regeringen præsenterede tidligere på måneden, vækker glæde og forventning i Dansk Psykolog Forening. Planen rulles ud over de kommende fire år og giver en økonomisk tilførsel til psykiatrien på 1,6 mia. kroner. Dermed ser vi et forsigtigt opgør med tanken om, at alt i samfundet kan forbedres ved rationaliseringer og effektiviseringer. Signalet er godt – så må vi se, hvor langt pengene rækker.

Bemærk planens titel: ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser”. Det vidner om nybrud og om, at ligestillingen mellem psykisk og somatisk sygdom – og behandlingen heraf – står højt på dagsordenen. Uanset at der er tale om ”et langt, sejt træk”, som det udtrykkes i forordet.

Handlingsplanen sigter blandt andet mod en kulturændring, den vil fordomme og stigmatisering til livs, den lægger luft til udbredte forestillinger om, at mennesker med psykiske lidelser kan skæres over én kam. Og så går den i øvrigt ganske konkret til værks i sin præsentation af temaer, der skal arbejdes med.

Endelig er den er på nogle områder mere visionær, end vi havde turdet håbe: Sundhedsministeren ønsker at indgå partnerskaber med Dansk Psykolog Forening og ønsker at flytte kompetencer fra læger til psykologer. Det er glædeligt, at man i ministeriet har fået øjnene op for mulighederne i at udvikle anvendelsen af psykologerne. Man har gjort det i Norge i
årevis – med god effekt – hvor psykologer både har fuldt behandlingsansvar og anvendes målrettet i ledelsen af psykiatrien.

Selv om børneområdet og praksissektoren lader meget tilbage at ønske i handlingsplanen, udstikker den gode retningspile og signalerer beslutninger om at gøre op med en tradition i opgaveløsningen, som ikke har leveret en kvalitet på højde med den viden, vi har i dag.

Der forestår stadig at se, hvordan handlingsplanen udmøntes, for der er rigeligt med udfordringer forude. Ligesom vi afventer, at de 1,6 mia. kr. blive til flere, så ligestillingen af de psykiske lidelser med de somatiske sygdomme kan blive en realitet.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge