Kompetenceflytning i psykiatrien

 I

Dansk Psykolog Forening skal i partnerskab med sundhedsministeriet, Danske Regioner, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd m.fl. undersøge mulighederne for kompetenceflytning på psykiatriområdet. Partnerskabet er et led i regeringens handlingsplan for fælles mål om ligeværd i psykiatrien.

Fra Dansk Psykolog Forenings side vil vi pege på, at en styrkelse af psykologernes position i den samlede planlægning vil bidrage til en psykiatri af højere kvalitet. Specialpsykologerne spiller på længere sigt en helt central rolle i denne sammenhæng, men lige nu retter vi også fokus mod specialister og andre psykologer i psykiatrien. De kan med fordel indgå i en mere reel ligestilling med speciallæger i forhold til ikke-farmakologiske interventioner og i langt højere grad varetage opgaver i forhold til fx diagnostik, behandlingsansvar og epikriser.

Helt konkret vil vi bidrage med en række gode eksempler på, at en udstrakt brug af psykologernes kompetencer har været til gavn for patienterne. Vi har i den forbindelse kontaktet 30 medlemmer, der med ansættelse inden for psykiatriområdet har fået mulighed for at arbejde selvstændigt med centrale opgaver og beslutninger.

Vi ved godt, at der heldigvis er langt flere end 30 gode eksempler – og hvis du har et godt eksempel at bidrage med, men ikke har modtaget en mail fra os, så er du meget velkommen til at sende en mail til chefkonsulent, Niels Kjeldsen på adressen: nik@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge