Pas på tilbud om platforme og internationale registre

 I

Alternative udbudsplatforme og internationale registre over sundhedspersoner

Dansk Psykolog Forening er blevet gjort opmærksom på, at der er opstået nye former for platforme, der tilbyder at skabe kontakt mellem kunder og fagpersoner, heriblandt også psykologer.

Platformene er hverken sundheds- eller psykologfaglige, og problemet med dem er, at der ikke nødvendigvis sikres ordentlige vilkår for hverken patienter eller psykologer. Vi opfordrer derfor til, at du sætter dig meget grundigt ind i
hvilke betingelser, der ligger til grund for et samarbejde, inden en eventuel indgåelse af kontrakt.

Foreningen har også hørt fra flere medlemmer, der er blevet kontaktet af virksomheder, som angiveligt fører internationale registre over sundhedspersoner, og derfor ønsker at registrere psykologen. Der findes tilfælde, hvor en underskrift på en sådan aftale har ført til, at personen blev opkrævet store summer og truet med retsforfølgelse for manglende betaling. Vi advarer derfor stærkt mod at indgå nogle former for aftaler uden en meget grundig gennemgang af implikationerne.

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forening på 35 26 99 55 eller skrive til dp@dp.dk eller direkte til Christine Gammelgaard på cga@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge