Patienter køber sig til behandling på private psykiatriske hospitaler

 I

Et stigende antal danskere betaler titusindvis af kroner af egen lomme for behandling på private psykiatriske hospitaler. De er frustrerede over ventetiden og kvaliteten af behandlingen på offentlige psykiatriske sygehuse.

Af Henning Due, journalist

Flere og flere danskere betaler titusindvis af kroner for at få behandling på landets private psykiatriske hospitaler og klinikker.

– Det er en støt stigende gruppe hos os. Almindelige mennesker, som vælger at blive indlagt her og få behandling. Patienter, som har prøvet det offentlige, og som er dybt frustrerede over den behandling, de blev tilbudt, siger Kit Kjærsgård, sygehuschef på Skovhus Privathospital, landets største private psykiatrihospital, til magasinet P.

Patienterne betaler af egen lomme, og mens nogle bruger deres opsparing til at betale, bruger andre en arv. Men Kit Kjærsgård har også mødt patienter, der fortæller, at de har taget et lån for at få råd til behandlingen.

– Fx enlige mødre, der finder os til deres barn, som har fået en stofpsykose, og som ikke får hjælp i det offentlige system, siger hun.

Sidste år havde hospitalet omkring 40 ”privat betalende” patienter, og det tal ser ud til at blive fordoblet i år, vurderer Kit Kjærsgård.

– Vi har oplevet en årlig stigning på flere hundrede procent i årevis, siger Kit Kjærsgård.

Den nye type patienter dukker også op oftere på radaren hos andre af landets største private psykiatriske hospitaler og klinikker.

Sirculus Privathospital, der er landets største private psykiatriske klinik med speciale i udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser og ADHD, melder om ”en stigning af privatbetalende patienter”.

Også hos Kildehøj Privathospital, der har specialiseret sig i behandling af spiseforstyrrelser, noterer hospitalsdirektør og daglig leder Rachel Santini en ”konstant stigning” i antallet af private patienter.

– Vi bliver kimet ned af patienter, som gerne vil behandles hos os. Cirka halvdelen af dem har prøvet at søge behandling hos det offentlige, men oplever, at behandlingen ikke har hjulpet dem, eller at der er for lang ventetid, fortæller Rachel Santini.

Hun taler dagligt i telefon med fire-fem personer, som ønsker at komme i behandling hos Kildehøj Privathospital.

– Sådan har det været i et par år, siger hun.

Hans Thomsen er en af de patienter, der har ladet sig indskrive på Skovhus Privathospital. For ham var beslutningen en sidste, desperat handling efter adskillige indlæggelser på offentlige psykiatriske sygehuse.

Han har siden været indlagt i Regionspsykiatrien Horsens tre gange – hver gang mellem tre og fire uger af gangen.

– Det har været nedværdigende hver gang, og jeg følte ikke, jeg blev set som et menneske, siger han.

Sådan oplever han ikke Skovhus Privathospital.

– Her faldt jeg til ro rimeligt hurtigt, efter jeg ankom. Atmosfæren var anderledes, der var hurtig adgang til læger, og jeg fik reguleret min medicin fra dag til dag, siger Hans Thomsen.

I løbet af sit 12 dage lange behandlingsforløb blev han dagligt tilbudt en vifte af behandlingstilbud: Psykologsamtaler, zoneterapi, Kranio-Sakral terapi, massage, musikterapi, mindfulness-terapi, akupunktur.

– De ser et menneske, der har et problem og et behov, og de siger: ’Ved du hvad, Hans, vi vil gøre, hvad der er bedst for dig’, siger han.

Parat til at sælge bilen
Hans Thomsen skal betale en regning på cirka 30.000 kroner for opholdet på Skovhus Privathospital, og hos en familie, hvor kun den ene ægtefælle har et arbejde, og den anden er førtidspensionist, gør udgifter i den størrelsesorden ondt i privatøkonomien.

– Vi har en sundhedsforsikring, men den dækker ikke en indlæggelse. Vi var så til gengæld heldige at have en opsparing, siger Dorte Gade, Hans Thomsens kone.

Hos Danske Regioner afviser formand Bent Hansen (S), at det stigende antal privat betalende patienter skulle afspejle et generelt problem med kvaliteten af behandlingen i den offentlige psykiatri.

– Udviklingen kan jo også blot afspejle, at flere almindelige mennesker i dag søger behandling til bestemte problemer, siger formanden.

Han vil ikke afvise, at der kan være tilfælde, hvor behandlingen ikke har været god nok.

– Men at nogle mennesker selv ønsker at betale for deres behandling, kan man jo ikke sige noget til. Det må folk jo selv bestemme, siger han.

Stod det til Kit Kjærsgård, skulle flere patienter have mulighed for at søge privat behandling hos Skovhus Privathospital eller hos andre private udbydere på skatteydernes regning, hvis de ønskede det.

– For os kan det jo være ligegyldigt, om vi behandler private eller offentligt henviste patienter, så længe vi får den samme betaling, siger hun.

Men sidste år modtog hospitalet, der har en samarbejdsaftale med Danske Regioner, blot fire patienter via retten til udvidet frit sygehusvalg, og det undrer Kit Kjærsgård.

Ifølge hendes egne beregninger og beregninger fra Dansk Erhverv, som hun refererer til, kan Skovhus Privathospital levere behandling, der er mellem 20 og 40 procent billigere end de offentlige psykiatriske sygehuse.

Spiser sammen
At Skovhus Privathospital alligevel kan levere samme ”varer” som offentlige sygehuse – ambulant behandling og døgnindlæggelse af alle typer patienter – og samtidig gøre ”kunderne” endnu mere tilfredse end offentlige sygehuse formår, skyldes flere ting, hvis man spørger personalet.

– Fx spiser vi sammen med patienterne, og den tætte daglige kontakt betyder, at vi kan behandle patienterne lynhurtigt, fordi de har stor tillid til os, siger psykolog Betina Evald.

Hun har både arbejdet på Skovhus Privathospital siden 2007 og på en offentlig børnepsykiatrisk afdeling i Holbæk.

En anden mærkbar forskel er, at Skovhus, der i øjeblikket beskæftiger 60 ansatte, kræver stor fleksibilitet af sine medarbejdere. Til gengæld er der større frihed under ansvar, mener Betina Evald.

Hendes job består formelt i at tilbyde patienterne ”individuel terapi”.

– Men hos Skovhus kan en tur i skoven eller at spille Nintendo Wii med en patient også være en del af terapi for at nå patienterne, hvor de er. Her er man som medarbejder nødt til at være kreativ og tilpasse sig, hvad patienterne har behov for. Det, vi kalder ”psykologsamtaler”, er meget andet og mere end klassisk terapi, siger hun.

En tredje forskel er mængden af papirarbejde.

– Jeg skal ikke udfylde så mange sedler her. Jeg vurderer selv, hvad der er relevant for den enkelte patient og tilrettelægger patientens forløb meget mere fleksibelt end på et offentligt sygehus, siger Betina Evald.

Læs historien i fuld længde her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P