Michelle Lagergaard

Profession: - Email: mil@dp.dk Telefon: 35 25 97 31

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psych. autoriseret psykolog, professor og ph.d.-forskningsleder ved LSP – Laboratorium for Praksisrettet Skole og Dagtilbudsforskning, Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Hun forsker bl.a. i opvækstbetingelsers betydning for børns udvikling og særligt betydning af kvalitet i dagtilbud og familie for børns langsigtede udvikling.

Webkoordinator