Cand.psych.
Stilling: Introduktionsuddannelse til specialpsykolog, Psykiatrisk Center Glostrup
Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening
Formand for Arbejdsprogramudvalg (APU) Psykiatri

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge