Pressemeddelelse: Psykologhjælp uden egenbetaling kommer sårbare unge til gavn

 I

Nu er der hjælp på vej til de mange unge, der lider af angst og depression.
I finanslovsaftalen, som regeringen og støttepartierne har indgået, har man aftalt, at psykologhjælp skal være uden egenbetaling for alle fra 18 år og op til 25 år, der lider af let til moderat depression eller angst.

I aftalen gøres den vederlagsfri forsøgsordning til psykologhjælp for de 18-21-årige permanent. Samtidig kommer flere unge-årgange med i ordningen, så flere unge nu får ret til at få psykologhjælp uden at skulle betale selv. I 2021 afsættes der 22,8 mio. kroner, og fra 2022 og frem afsættes der 47,2 mio. kroner om året.

I Dansk Psykolog Forening er formand Eva Secher Mathiasen glad for den nye aftale:

Det er kernevelfærd at hjælpe de unge, der har psykiske udfordringer, med at komme sig, og det må ikke være pengepungens størrelse, der afgør, om de kan få psykologhjælp. Sådan er det i dag, hvor vi ved, at mange sårbare unge ikke har pengene, når de har behov for hjælp. I mine øjne hakker vi et lille hjørne af sundhedsvæsnets ulighed med den nye finanslovsaftale, og det er den helt rigtige vej at gå,” siger Eva Secher Mathiasen og understreger, at den nye aftale kommer mange sårbare unge til gavn, men også skal ses som en samfundsinvestering, der kan betale sig.

Når unge kan få psykologhjælp uden egenbetaling, så er vi med til at holde hånden under dem i uddannelsessystemet, i deres første job og alt det, der giver fundament i hverdagen. Det betaler sig på den lange bane, for en af årsagerne til, at angst i dag er så dyrt for samfundet, er jo netop, at så mange får angst tidligt i livet og fx må opgive at få en uddannelse og komme godt i gang på arbejdsmarkedet,” siger Eva Secher Mathiasen.

Ventelister skal bringes ned

Dansk Psykolog Forening hejser dog et advarselsflag. I dag er der nemlig lang ventetid på psykologhjælp. Ifølge den seneste Ventetidsundersøgelse fra oktober er ventetiden for de unge i den eksisterende vederlagsfrie ordning 11 uger, mens den generelle ventetid i psykologordningen for angst- og depressionsramte er ca. 12 uger.

Ifølge formanden er det nødvendigt, at man fra politisk hold tænker de lange ventetider ind, når pengene i den netop indgåede aftale skal udmøntes. Eva Secher Mathiasen peger på, at der er behov for flere ydernumre til psykologerne, at midlerne båndlægges til behandling, og at der etableres en mere hensigtsmæssig måde at styre økonomien på i psykologordningen.

Når ordningen åbnes op for flere vederlagsfrie patienter, risikerer vi, at der skabes pres på allerede lange ventelister. Psykologer er klar landet over, men der er behov for, at man fra politisk hold hjælper med at bringe ventelisterne ned, så vi sikrer, at hjælpen er reel og ikke en billet til en vente-kø,” siger hun.

For yderligere kommentarer:

Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening, 60610532

Pressetelefon: 44129791

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge