Pris til dansk center for hukommelsesforskning

 I

Det danske Center for selvbiografisk hukommelsesforskning, CON AMORE, er netop blevet tildelt Aristoteles prisen, der er indstiftet af den europæiske sammenslutning af psykologforeninger, EFPA, og gives til en europæisk psykolog eller gruppe af psykologer, der har ydet et særligt bidrag til psykologien.

Tekst af Nana Lykke, webredaktør
Foto af Poul Ib

I denne omgang er prisen gået til en gruppe af psykologer, nemlig forskergruppen CON AMORE fra Aarhus Universitet, der med cand.psych. professor Dorthe Berntsen som centerleder, arbejder med selvbiografisk hukommelsesforskning. CON AMORE er et grundforskningscenter støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

– Selvbiografisk hukommelse er den del af hukommelsen, som gør os i stand til at huske personlige oplevelser fra vores eget liv, og også forestille os konkrete begivenheder i vores personlige fremtid. Evnen til at erindre fortiden og forestille sig fremtiden er helt central for, at et individ kan indgå i et samfund som en person med forpligtelser, roller og ansvar, fortæller Dorthe Berntsen.

– Selvbiografisk hukommelse giver os mulighed for at lære af fortiden og lægge planer for fremtiden, og den er derfor meget vigtig for oplevelsen af at have en personlig identitet, kontinuitet og retning i livet.

Når forskning i selvbiografisk hukommelse er så vigtig, så handler det ifølge Dorthe Berntsen om, at de fleste psykiske lidelser, som depression, PTSD, fobier, borderline personlighedsforstyrrelse og skizofreni, er forbundet med forstyrrelser af den selvbiografiske hukommelse. Forskning i dens grundlæggende mekanismer og udvikling kan derfor øge vores viden væsentligt om de lidelser, siger hun.


Væsentlige forskningsresultater

Dansk Psykolog Forening og Universitetssektionen indstillede i november 2016 CON AMORE til Aristotelesprisen med denne begrundelse:

”Gruppens forskning har bidraget til vigtig metodisk, konceptuel og teoretisk udvikling indenfor selvbiografisk hukommelse. CON AMORE har blandt andet formået at forudsige aktiveringen af spontane, ufrivillige minder via eksperimentel manipulation, og har generelt gjort fund med ufrivillige minder, der er af stor betydning for arbejdet med depression og posttraumatisk stress syndrom”.

Om metode og resultater siger Dorte Berntsen:
– Vores forskningsaktiviteter integrerer områder, der normalt behandles i isolation, såsom kognitive, udviklingspsykologiske, kulturelle og kliniske perspektiver på hukommelsen. Nogle af centrets vigtigste forskningsresultater angår spontane erindringer – det vil sige erindringer, der dukker op af sig selv i hverdagen. Vi har vist, at sådanne erindringer er meget hyppige i dagligdagen, at de oftere omhandler positive end negative oplevelser, og at de er mindre kognitivt krævende end erindringer, man fremkalder viljestyret.

– Vi har også udført en række eksperimenter, der har påvist, at det er muligt systematisk at inducere sådanne spontane erindringer. Det har korrigeret opfattelsen af spontane erindringer som noget der primært knytter sig til negative erindringer og emotionelle problemer, men samtidig også kastet nyt lys over nogle af de erindringsprocesser, der foregår ved kliniske lidelser, fortæller Dorthe Berntsen.

International anerkendelse
Dorthe Berntsen sætter stor pris på at have modtaget prisen:

– Det er en stor anerkendelse af CON AMORE, at vi nu hører til blandt modtagerne af denne prestigefyldte pris. Det viser, at vores forskning har haft gennemslagskraft internationalt, og at det er lykkedes os demonstrere, hvor vigtigt et felt selvbiografisk hukommelsesforskning er, både for forskere og for praktiserende psykologer, siger hun.

Det er Dorthe Berntsens håb, at centrets forskningsaktiviteter kan fortsætte med at udvikle sig og videreføres langt ud i fremtiden, men da de fleste af centrets aktiviteter finansieres af en stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, som udløber med udgangen af 2019, vil der komme en udfordring med at finde alternativ finansiering fremover, siger Dorthe Berntsen. Hun og hendes kolleger ved CON AMORE har derfor travlt med at undersøge andre finansieringsmuligheder for deres forskningsaktiviteter.

I begrundelsen fra tildelingen af prisen til CON AMORE står:

“CON AMORE has contributed in an important and original way to the study of autobiographical memory, integrating areas as clinical, developmental, cognitive and cultural psychology. The studies developed advance the comprehension and intervention in many disorders and have very important implications in different areas.

The impressive publication of the Center that started in 2010 extends to 165 articles in peer reviewed journals and 20 books chapters. The work of CON AMORE has attracted researchers from all over the world, and has been presented in many international conferences.

CON AMORE has established itself as a world reference Center for the study of autobiographical memory”.

Prisen overrækkes ved EFPA’s årlige psykologkongres tirsdag den 11. juli 2017 kl. 17.

Læs mere om baggrunden for og kriterierne for tildelingen af prisen her.

Bliv klogere på Con Amores arbejde her.

Læs mere om EFPA’s psykologkongres, der i år foregår i Amsterdam den 11. – 14. juli 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge