Privatsektoren: psykologer rammes af fyringsbølge og forringede arbejdsvilkår

 I

På blot to år er antallet af fyringer af privatansatte psykologer fordoblet. Hos Dansk Psykolog Forening forklarer man udviklingen med økonomisk smalhals hos de private virksomheder og en kortere lunte hos arbejdsgiverne, som understreges af flere indrapporterede sager om forhøjet arbejdspres, stress og dårligt arbejdsmiljø

Af Henning Due, journalist

55 psykologer mistede sidste år deres job i den private sektor. Det er mere end dobbelt så mange som i 2014, viser en ny opgørelse fra Dansk Psykolog Forening.

Mens 25 psykologer måtte forlade deres job i den private sektor i 2014, steg tallet til 33 i 2015 og senest altså flere end 50 i 2016.

Hos Dansk Psykolog Forening fremkalder tallene ikke smil frem på læberne.

– Som fagforening bekymres man altid, når betingelserne derude for vores medlemmer bliver barskere, siger forhandlingschef Lis Ethelberg fra Dansk Psykolog Forening.

Ifølge hende vidner tallene om, at mange af de private virksomheder er langt mere pressede end tidligere, at budgetterne er strammere, og at kravene til øget produktivitet fortsat vokser.

– Tilsammen fører det til et stigende arbejdspres og i det hele taget et dårligere arbejdsmiljø. Derfor er det også en tendens til, at flere af de konflikter, hvor den ansatte og arbejdsgiveren tidligere – og nogle gange med vores hjælp – fandt en løsning sammen, nu ender med en regulær afskedigelse, siger Lis Ethelberg.

Hun peger på, at psykologer, som er ansat på det private arbejdsmarked, i forvejen er mere udsatte end offentlig ansatte, fordi deres arbejdsgivere ikke er underlagt samme ansættelses- og overenskomstkrav, som offentlige arbejdsgivere er.

Fyringsbølgen i den private sektor er især skyllet ind over ’anden aktør’-virksomheder, der hyres af en kommune til fx at hjælpe kommunens sygemeldte og ledige med at komme i job.

Men også andre private virksomheder med en social profil – fx private centre målrettet behandling af stofmisbrug og seksuelt misbrug og forebyggelse af vold i familier – topper listen over afskedigelser. Hos de virksomheder forklares fyringerne med færre opgaver eller dårlig økonomi.

– Det ser ud til, at de virksomheder, der får dækket omkostningerne via offentlig finansiering, er hårdt ramt. Derfor gør det især ondt på psykologer som faggruppe, når kommuner og folketingspartier finder sparekniven frem og skal skære bidder af de kommunale budgetter og satspuljen, siger Winnie Kjeldsen, konsulent i Dansk Psykolog Forening.

Ifølge hende har tendensen i årevis været, at sociale private virksomheder bliver ramt, når kommunalpolitikere tvinges til at vælge mellem at skære på egne ansatte eller holde igen med pengestrømmen til ”leverandører” uden for huset.

– Privatansatte psykologer arbejder ofte for virksomheder, der hjælper sårbare borgere, fremfor virksomheder, der har som mål at tjene penge. Og i sociale virksomheder har det altid været sådan, at man vender og drejer hver en femøre for at få økonomien til at hænge sammen.

Arbejdsmiljø under pres
Den stramme økonomi sætter også arbejdsmiljøet og arbejdstempoet under et stigende pres, forklarer DP-konsulenten.

– Vi hører ofte, at arbejdspladserne er fortravlede, og at folk ikke bliver behandlet godt. Arbejdsmiljøet er under pres. Vi kan ikke måle hvor meget, men vi kan se, at arbejdsmiljøet fylder mere i vores sager end tidligere, siger hun.

Det forklarer ifølge hende også noget af stigningen i antallet af afskedigelser i den private sektor.

– Når arbejdsmiljøet er presset, enten pga. for stort arbejdspres eller usikkerhed omkring finansieringen, vil det oftere resultere i en konflikt, hvor folk afskediges, siger Winnie Kjeldsen.

Dog mener hun ikke, at det stigende antal psykologfyringer i private virksomheder skal tolkes som et udtryk for, at det private arbejdsmarked for psykologer generelt er i krise.

Opgørelsen fra Dansk Psykolog Forening viser nemlig også, at 181 psykologer i løbet af sidste år sendte en ny ansættelseskontrakt fra en privat virksomhed til tjek hos en af psykologforeningens konsulenter.

– Det er rekordmange, og det svarer til, at der skete en udskiftning på cirka hvert tredje stilling indenfor det private område i 2016.

Også her er der tale om en markant stigning fra cirka 100 kontraktgennemgange i løbet af 2014.

– Det peger på, at der tilsyneladende er en større mobilitet på det private arbejdsmarked for psykologer. Og i hvert fald en større udskiftning af medarbejdere, siger Winnie Kjeldsen.

– Det betyder så også, at psykologerne kommer hurtigt i job igen – blandt andet i nye private ansættelser, siger hun.

Flere psykologer henvender sig til DP med arbejdsmiljøproblemer

Af Nana Lykke, webredaktør

Antallet af psykologer, der har det skidt på jobbet og henvender sig til Dansk Psykolog Forening, stiger.

– Vi har ikke tal på det, men vi taler med rigtig mange, der har konflikter på arbejdspladsen, har stresssymptomer eller sygemelder sig i flere dage for at klare sig. Ofte vil lægen gerne sygemelde psykologen, og så ringer de for at få råd om det.

Det fortæller Winnie Kjeldsen, der er en af de konsulenter, der taler med de privatansatte psykologer, når de ringer om problemer på arbejdspladsen.

– De fleste vil bare have nogle gode råd, og så hjælper vi med at klæde dem på til at håndtere situationen. Fx til at finde samarbejdspartnere på arbejdspladsen, så de ikke står alene. Oftest er det det nok at tale med en udefra, med en der ikke er involveret, og kan bekræfte dem i deres oplevelser.

– Er situationen mere tilspidset kan vi tage sagen til Arbejdstilsynet, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. Og vi kontakter også gerne arbejdsgiveren, hvis psykologen ønsker det, men det er ikke noget vi anbefaler, fordi det jo er at optrappe konflikten, så det sker som regel kun, når psykologen mener, at der ikke er andre alternativer.

– Vi opfordrer ofte psykologen til at søge videre, inden de mister troen på sig selv. Det kan være meget svært at ændre arbejdsmiljøforholdene på en arbejdsplads, og også for en psykolog er det jo være skadeligt at være for længe i dårligt arbejdsmiljø.

Sig ikke jobbet op
Man må ikke sige jobbet op uden at ringe til DP. Det er altid en god ide at vende situationen med os først, siger Winnie Kjeldsen.

– I sager med længere sygemelding og lignende kan vi indgå en aftale med arbejdsgiveren om en fratrædelsesaftale.

– Hvis en privatansat psykolog bliver opsagt, kan det være meget dramatisk. Der er ingen høringsfrist, så man kan være opsagt fra den ene dag til den anden. Her hjælper vi med at gennemgå opsigelsespapirerne og sikre, at funktionærlovens opsigelsesvarsel er overholdt, og aftaler om fx udbetaling af overtid bliver overholdt, at de får dokumentation for deres supervision mv.

Afskedigelsessager har førsteprioritet i forhandlingsafdelingen:

– Når der kommer en afskedigelsessag, så smider vi, hvad vi har i hænderne og gør, hvad vi kan for at hjælpe, siger Winnie Kjeldsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge