Profiler din virksomhed på sociale medier

 I

Tre uddannelsesdage: Profiler din virksomhed på de sociale medier. Den 27. februar, 6. marts og 13. marts 2015

Hvordan kan du som psykolog profilere dig og din virksomhed på de sociale medier, så det du er bedst til, ses af dem der har behov for netop det, du kan?

Få svaret på tre uddannelsesdage i Dansk Psykolog Forening, hvor proceskonsulent Charlotte Mannstaedt står i spidsen for en involverende og interaktiv undervisning. Formålet er, at du som selvstændig psykolog får lagt en strategi og handlingsplan, samt får styrkede kompetencer til at udvikle og drive din virksomhed.

De sociale medier fylder mere og mere i vores kommunikation med hinanden, og mellem virksomheder og deres kunder. Du skal derfor være til stede på de sociale medier, og have dine forposter derude, hvor dem der leder efter dig, kan finde dig. Og så handler det om at tilrettelægge indsatserne rigtigt og klogt.

I løbet af de tre dage får du:

  • afdækket hvilke budskaber og historier du har i din virksomhed, og som kan anvendes i din kommunikation
  • udviklet nye idéer til historier, som du kan bruge i din kommunikation
  • indførsel i diverse relevante sociale og digitale platforme til din kommunikation
  • vurderet hvilke historier du skal publicere hvor, hvordan og til hvem
  • lagt en konkret handlingsplan du kan gå hjem og sætte i værk, så du faktisk kommer i gang med den digitale markedsføring
  • facebookgruppe, hvor du og de andre deltagere efterfølgende kan støtte hinanden, og bygge videre på det netværk, som du får gennem deltagelse.

Undervisningen veksler mellem information om platforme, visning af relevante eksempler, gruppearbejde og “spørgetid” i plenum, hvor vi kigger på de særlige udfordringer deltagerne har.

Uddannelsesdagene er en del af en række nye medlemsinitiativer særligt rettet mod selvstændige psykologer. I løbet af 2015 vil der blive udbudt flere arrangementer.

BAGGRUND:

I december måned 2014 deltog ca. 50 medlemmer i to inspirationsarrangementer. Her blev de introduceret til sociale medier, og hvorfor det er relevant at profilere sin virksomhed på de sociale medier. De fik desuden inspiration fra fagfæller, der allerede har gjort sig erfaringer med at profilere sig på sociale medier. Arrangementet fik gode evalueringer og mange har tilkendegivet, at de gerne vil arbejde videre med at profilere deres virksomhed på sociale medier.

Det får de nu mulighed for, og det gør du også!

PRAKTISK INFORMATION

Tid:

Undervisningen foregår over følgende tre dage: fredag d. 27. februar, fredag d. 6. marts og fredag d. 13. marts 2015 i tidsrummet 10.00-16.30. Du skal deltage på alle tre dage.

Sted:

København, MBK Kursuslokaler i Pilestræde 61.

Pris:

Arrangementet er gratis med forplejning og forbeholdt medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Du skal dog selv betale eventuelle transportudgifter.

Tilmeldingsfrist:

Mandag d. 12. januar 2015.

Tilmelding:

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Dog er der forrang for medlemmer, der har deltaget i inspirationsarrangementerne om samme emne hhv. 10. og 11. december 2014. Tilmeldingen foregår via MitDP.

Kontakt:

Har du spørgsmål om uddannelsesdagene, er du velkommen til at kontakte konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen. Tlf. 35 25 97 10. Mail: mha@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge