Psykiatrialliance – sammen om psykisk sundhed

 I

En række ledende organisationer er gået sammen under navnet PsykiatriAlliancen. Målet er at lægge politisk pres for at bekæmpe psykiske lidelser.

Dansk Psykolog Forening lancerede den 6. juni sammen med en lang række andre organisationer et uformelt netværk PsykiatriAlliancen, der repræsenterer brugere, pårørende og fagfolk omkring psykiatrien og psykisk sundhed.

Det er PsykiatriAlliancens mål at skabe et offentligt og politisk pres for at bekæmpe psykiske sygdomme ved at fremme forebyggelse, behandling, omsorg, sikkerhed, lighed, forskning og sammenhæng i offentlige ydelser, og det er der stort behov for, mener Dansk Psykolog Forenings formand:

– Alt for mange mennesker rammes af psykiske problemer. Det går ud over den enkelte, de pårørende, de danske virksomheders bundlinje og det rammer samfundsøkonomien. Det svækker hele samfundets sammenhængskraft, hvis vi lader stå til, når mennesker falder ud af fællesskabet på grund af psykiske lidelser. Og det er alvorligt.

– Der er behov for en stærkere, samlet stemme fra de mange organisationer, der arbejder for bedre løsninger for borgere med psykiske lidelser. Derfor har vi samlet os i Psykiatrialliancen, siger Eva Secher Mathiasen.

Det er Psykiatrifonden, Sind og Dansk Psykiatrisk Selskab, der har været initiativtagere. Dansk Psykolog Forening deltager aktivt i en bredere koordinationsgruppe omkring alliancens udvikling.

Vision
PsykiatriAlliancen vil arbejde for, at mennesker med psykiske lidelser bliver taget lige så alvorligt som mennesker med fysiske lidelser og vil holde fokus på følgende temaer:

  • Stærkt reduceret overdødelighed for mennesker med psykiske lidelser
  • Relevante, tidlige og tilgængelige behandlingstilbud og indsatser til alle med symptomer på psykisk lidelse
  • Sammenhæng på tværs af sektorgrænserne
  • Afstigmatisering
  • Økonomi til området proportionelt med problemets omfang
  • Godt og sikkert arbejdsmiljø for det personale, der varetager behandling og omsorg
  • Inddragelse på alle niveauer
  • Rettigheder og retssikkerhed

Se mere om visioner, mål og ovenstående temaer i det uddybende notat om alliancen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

PP