Psykiatrichef: Specialpsykologer er løsningen på lægemanglen

 I

Flere psykologer skal uddanne sig til specialpsykolog, mener Peter Treufeldt, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. Det kan ifølge ham afhjælpe psykiatriens problemer med lægemangel. Men skal psykologerne sikre deres fremtid i  Region Hovedstaden, skal de blive bedre til indgå i det akutte arbejde, lyder budskabet.

Af Henning Due, journalist

Hvad bruger Region Hovedstadens Psykiatri psykologer til?

– Vi bruger dem til rigtig mange ting, men først og fremmest til undersøgelse og behandling af patienterne og til vejledning af personalet.

Hvad er psykologer gode til?

– Psykologer – og især specialpsykologer – kan tilføre kvalitet til den samlede behandling i psykiatrien, og de kan hæve niveauet af kvaliteten i psykiatrien. Det skyldes – tror jeg – at psykologer har en anden uddannelse end læger, som anlægger et naturvidenskabeligt grundsyn på patienterne. Psykologer har en samfundsvidenskabelig baggrund, de har et andet perspektiv på psykopatologi end læger, og det kan bruges af os. Lægers og psykologers syn på psykiske sygdomme kan befrugte hinanden og forbedre vores forståelse af vores patienter og dermed også forbedre kvaliteten af behandlingen og vores hjælp til dem i forhold til at opnå recovery.

– Jeg håber desuden, at vores lovgivere – politikerne på Christiansborg – vil se på muligheden for, at specialpsykologer kan indgå i beslutning om tvangsforanstaltninger.

“Psykologer – og især specialpsykologer – kan tilføre kvalitet til den samlede behandling i psykiatrien, og de kan hæve niveauet af kvaliteten i psykiatrien”.

Hvordan ser du mere konkret, at psykologer kan gøre sig gældende i psykiatrien?

– Specialpsykologer kan bidrage med vejledning af personalegrupper, hvor de før ikke har gjort sig gældende, og de kan hjælpe os med at løse problemet med speciallægemangel ved at overtage en lang række af arbejdsopgaverne fra lægerne. Fx undersøgelser og diagnosticering af patienterne og vejledning og samtaler med pårørende. Det har jeg store forventninger til, når vi får nogle flere specialpsykologer i Region Hovedstadens Psykiatri. Deres viden kan gøre det endnu mere interessant at arbejde i psykiatrien.

Hvad skal de blive bedre til?

– Vi har brug for, at flere specialpsykologer går ind og arbejder akut. Både i sengeafsnit og andre steder i psykiatrien. Vi kan mærke, at mange psykologer skal vænne sig til at arbejde på den måde indenfor de akutte områder, fordi de traditionelt set har været vant til at kunne planlægge deres arbejde selv. Det er en anden måde at arbejde på, end den vi har set mest af hidtil blandt psykologer.

Hvordan sikrer psykologer deres fremtid hos jer?

– Det gør de først og fremmest ved at uddanne sig som specialpsykologer. Vi glæder os til at få uddannet nogle flere af dem. Men også ved at blive ved med at gøre, som de gør, og løse deres arbejdsopgaver godt og endelig også ved at søge ind i de akutte områder med et åbent sind og sørge for at indgå i en god dialog med kollegerne.

Hvad er psykologernes bedste kort på hånden hos jer?

– At specialpsykologerne hjælper os med at løse kapacitetsproblemerne i forhold til den generelle lægemangel.

Hvad er den største trussel mod psykologernes fremtid hos jer?

– Jeg har svært ved at se nogen umiddelbar trussel mod dem, for jeg tror, at efterspørgslen efter specialpsykologer vil stige i de kommende år. Men når det er sagt, ser vi en kæmpe teknologisk udvikling indenfor alle mulige områder af samfundet og i sundhedsvæsenet i disse år, og vi ser allerede nu, hvordan vi kan få glæde af supercomputere til bl.a. diagnosticering af kræft. Men jeg har svært ved at forestille mig omfanget af den teknologiske omvæltning, vi er vidne til, og jeg tør ikke spå om, hvad omvæltningen kommer til at betyder for psykologer eller andre akademiske faggrupper.

– Jeg synes, vi skal se de teknologiske muligheder som netop det – muligheder –fremfor en trussel. Om supercomputere betyder, at der bliver brug for færre psykologer eller læger, er svært at sige noget om p.t. Men jeg tror, at der vil blive brug for andre kompetencer hos psykologerne, end dem vi efterspørger i dag.

Ny artikelserie i Psykologernes Nyhedsbrev

Hvad kan psykologerne, hvad er de gode til, og hvor bør de blive bedre?

I en ny artikelserie spørger Psykologernes Nyhedsbrev en række offentlige og private arbejdsgivere, hvad psykologer skal kunne for at gøre sig uundværlige på et arbejdsmarked, hvor produktivitetskravene stiger, økonomien er stram, og hvor digitalisering, kunstig intelligente computere og automatisering i disse år vender op og ned på arbejdsmarkedet. Artiklerne skrives af journalist Henning Due.

Interviewet med Region Hovedstadens vicedirektør i psykiatrien Peter Treufeldt er den første artikel i serien.

“Lægers og psykologers syn på psykiske sygdomme kan befrugte hinanden og forbedre vores forståelse af vores patienter og dermed også forbedre kvaliteten af behandlingen og vores hjælp til dem i forhold til at opnå recovery”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge