Psykiatriens Dag i Dansk Psykolog Forening

 I

Den 24. maj 2017 var Dansk Psykolog Forening vært ved Psykiatriens Dag til en inspirationsdebat om løsninger på psykiatriens mange udfordringer.

Fremtidens psykiatri er en aktuel større politisk debat med mange aktører, som Dansk Psykolog Forening ønsker at præge med medlemmernes psykologfaglige kompetencer og viden. Formålet med dagen var derfor at samle inspiration til, hvilke løsninger, der kan være på de mange udfordringer psykiatrien står overfor.

Arrangementet løb af stablen i foreningens lokaler i Stockholmsgade, hvor medlemmer med kendskab til psykiatrien var inviteret bredt for at repræsentere de mange forskellige facetter af og perspektiver på psykiatriens udfordringer.

Inviteret var desuden en håndfuld relevante eksterne aktører. Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner, holdt oplæg om Danske Regioners nye idéer til forebyggelsesområdet og en psykiatriplan 2.0. Formanden for Psykiatrifonden, Anne Lindhart, og formanden for SIND Knud Kristensen gav deres syn på fremtidens psykiatri og dens udfordringer. Og generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard bidrog med et pårørendeperspektiv på debatten.

Der var blandt medlemmer og eksterne deltagere enighed om, at psykiatrien står overfor store udfordringer nu og i fremtiden. Det blev debatteret, hvordan vi sikrer en bedre tidlig indsats overfor mennesker, der oplever psykisk mistrivsel, sådan at vi bedre kan forebygge, at det udvikler sig til alvorlige psykiske lidelser, som skal behandles i psykiatrien.

Det blev også debatteret, hvordan vi kan sikre en bedre og mere sammenhængende indsats til patienter med komplekse psykosociale problemstillinger. Desuden blev alt fra store omstruktureringer af hele systemet til de mindre indsatser inden for systemet vendt. Endelig var også psykologernes konkrete rolle i psykiatrien til debat, hvor der bl.a. var opbakning fra Knud Kristensen fra SIND til flere specialuddannede psykologer i psykiatrien:

”Jeg tænker, at vi skal have nogle flere psykologer uddannet i specialpsykologuddannelsen (…). Jeg tror, at der er en meget bred vifte af opgaver, som kunne løses af psykologer, og som oven i købet kunne løses med fordel af psykologer”, sagde Knud Kristensen.

Dansk Psykolog Forening takker for deltagernes tid og engagement. Dagens mange perspektiver på, hvordan fremtidens psykiatri bør se ud, vil danne baggrund og grundlag for et politisk udspil, som foreningen vil spille ud i sigtet mod en bedre psykiatri.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge