Psykiatriplan udskudt igen: ”Det haster – men vi skal gøre det ordentligt”

 I

Udsigten til en politisk 10-årsplan for psykiatrien er rykket længere ud i horisonten. Udfordringerne tårner sig op, men løsningerne skal være rigtige, lyder det fra DPs formand, der er med i den følgegruppe, som sundhedsministeren har bedt Sundhedsstyrelsen nedsætte.

 ”En kommende 10-årsplan bør løse både de akutte udfordringer, og samtidig sikre at der sker en langsigtet udvikling af den samlede indsats, hvor forebyggelse og kvalitet i behandlingen er omdrejningspunkterne. Sagt med andre ord – det handler om at udvikle indsatsen derhen, hvor flere danskere med psykisk lidelse lever længere og bedre liv, fordi de får en mere rettidig, bedre og sammenhængende behandling”, siger formand Eva Secher Mathiasen.

Der skal findes bæredygtige løsninger

Dansk Psykolog Forening sidder med i to af de arbejdsgrupper, som sundhedsminister Magnus Heunicke har bedt Sundhedsstyrelsens nedsætte. Desuden sidder Dansk Psykolog Forenings formand sammen med specialpsykolog og faglig leder i psykiatrien, Jakob Lind Bern, med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af Statusrapport for mental sundhed og psykiske lidelser til 10-årsplanen, som har til formål at optegne udfordringsbilledet. Dette arbejde forventes først færdigt i oktober, og dermed er 10-årsplanen på grund af coronakrisen udskudt for tredje gang.

Eva Secher Mathiasen påpeger, at det haster med en ti-årsplan, men at det er afgørende, at der findes bæredygtige løsninger, som kan sikre en grundlæggende forbedring af indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.

”Psykologerne er i høj grad en del af løsningen, både når det handler om forebygge, at så mange patienter har brug for behandling i psykiatrien, men også når det handler om at sætte en ny kurs for psykiatrien og behandlingen af patienterne”, siger Eva Secher Mathiasen og fortsætter:

”Vi skal sikre en helhedsorienteret indsats, som går på tværs og sikrer at flere børn, unge og voksne med psykisk lidelse oplever, at det rent faktisk er muligt at komme tilbage i hverdagen. Derfor skal vi væk fra at måle indirekte på kvaliteten ved hele tiden at dokumentere, hvad vi gør. Vi skal i stedet måle på, om det vi gør, virker for patienten og gøre det der giver effekt. Bliver patienten rask, kommer i job, holder fast i uddannelsen, skole og bliver i fællesskabet – det er det, der i sidste ende betaler sig både for den enkelte, de pårørende og for samfundets pengekasse”

Ny model for PPR: Familier skal opleve nær og tilgængelig hjælp

DP har allerede fremlagt en ny model for kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En model, der skal sikre adgang til lettere behandling samt forebyggende og helhedsorienterede indsatser som fx psykologhjælp, sociale netværksindsatser, forældre-støtte og rådgivning til skoler og institutioner. Familier med børn med psykiske udfordringer skal opleve, at hjælpen er nær, tilgængelig og overskuelig og findes bag én og samme dør – organisatorisk set. Samtidig skal der opbygges et velfungerende samarbejde mellem PPR og børne- og ungdomspsykiatrien.

”I dag bliver alt for mange børn og unge afvist i psykiatrien, fordi det ikke er det rette tilbud til dem. Der er et indlysende behov for at der findes ét sted i hver kommune, hvor alle familier kan henvende sig og være sikret en helhedsorienteret indsats og lettere behandling. Et sted hvor alle ved man kan gå hen, når et barns udvikling er på spil”, siger Eva Secher Mathiasen.

DP barsler desuden med en række forslag til 10-årsplanen for psykiatri efter sommerferien/i efteråret.

Du kan læse mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge