Psykiatriudspil

 I

Dansk Psykolog Forening lancerer i dag en helhedsorienteret plan for fremtidens psykiatri med 10 anbefalinger for fremtidens psykiatri.

Udspillet præsenterer en række løsningsforslag rettet mod, at flere børn og unge får adgang til kompetente forebyggende indsatser, alle får lige adgang til psykologbehandling ved behov og patienter i behandlings- og socialpsykiatrien oplever sammenhæng og høj kvalitet.

Altinget vinkler i en stor artikel i dag udspillet på, at specialpsykologer skal have behandlingsansvar, men omtaler også udspillets andre dele.

I Altingets artikel siger Eva Secher Mathiasen bla.:

”Selvom der er tale om et udspil til psykiatrien, så er det væsentligste for psykologforeningen at få en helhedsorienteret indsats med særligt fokus på forebyggelse og tidlig behandling.

“Der er rigtig mange børn, som udvikler alvorlige psykiske lidelser, fordi man ikke handler tidligt nok i kommunerne. Så sker der typisk det, at barnet et halvt til et helt år efter står på venteliste til børne- og unge-psykiatrien, selvom man kunne have lavet en forebyggende indsats, der kunne have udvisket det behov,” siger Eva Secher Mathiasen.

Danske Regioner har reageret positivt på udspillet på både Twitter og Facebook, hvor de bl.a. skriver:

“Der er gode takter i Dansk Psykolog Forenings helt nye udspil om en helhedsorienteret plan for fremtidens psykiatri. Blandt andet deres forslag om, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes. Alt for mange børn har nemlig symptomer på psykisk mistrivsel”. Og videre:

“Derfor er vi enige i, at vi skal forebygge, at symptomerne udvikler sig til egentlige psykiske lidelser som kræver behandling i hospitalspsykiatrien. Mange af emnerne og anbefalingerne i udspillet er i tråd med vores ambitioner på psykiatriområdet, og vi bakker op om, at psykiatrien skal have en ny plan med særligt fokus på sammenhæng og tidlig indsats.”

Læs Dansk Psykolog Forenings psykiatriplan her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge