Psykolog og byrådskandidat: Der er behov for mennesker med psykologisk indsigt og empatisk politik

 I

Psykolog Reza Javid stiller op til byrådet i Odense for Enhedslisten med blandt andet en dagsorden om at ændre på ”uretfærdige og nedværdigende forhold for mennesker og den begrænsende diskurs, der er omkring mennesker med sociale problemer”.

Af Nana Lykke, webredaktør

– Der er behov for flere mennesker med psykologisk indsigt i politik, som kan bidrage til en mere empatisk og realistisk politik. Jeg oplever, at viden om det menneskelige aspekt og den psykologiske forståelse for, hvordan man skaber hensigtsmæssige forandringer i organisationer og i menneskers liv, nærmest er fraværende i politik, siger Reza Javid, kandidat til byrådet i Odense for Enhedslisten.

Fattigdomsbekæmpelse, empatisk socialpolitik og en aktiv integrationspolitik er tre emner, der står højt på Reza Javids politiske dagsorden. Han er uddannet cand.psych. på Københavns Universitet i 1993, arbejder til dagligt som lektor på socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle og er tillidsrepræsentant for AC-kollegaerne på sin arbejdsplads.

 

Fattigdomsbekæmpelse

– Mange voksne og børn er fanget i regeringens fattigdomsreformer på grund af sygdom, handicap, ledighed osv. De skal behandles med respekt for deres autonomi, og deres sager skal behandles efter den allermildest mulige fortolkning af lovgivningen. Vi skal fra kommunens side være proaktive og kreative og udfordre lovgivningen dvs. gå helt til grænsen af, hvad loven tillader for at støtte dem.

– De udsatte grupper bliver økonomisk presset, men der sker også en voldsom social stigmatisering og marginalisering. De bliver italesat negativt og nedladende, og der sker en mistænkeliggørelse, som ikke er rimelig. Der er en regressiv tendens til den tid, hvor man mistede stemmeretten, hvis man modtog fattighjælp, selv om man var værdigt trængende.

– For mig er det gode samfund venligt, lige og demokratisk. – Et samfund, der tager sig af sine medlemmer, uanset om man er på arbejde eller ej. Menneskers værdi har for mig at se intet med økonomi og produktion at gøre. Jeg mener, at det er vigtigt at ændre på det sociale system og den begrænsende diskurs, der er omkring mennesker med sociale problemer. Det samme gælder arbejdsmarkedstilgangen, som jeg ser som fremmedgørende, siger Reza Javid.

Han mener, at det er vigtigt at opprioritere en professionel og empatisk social- og sundhedssektor, og at de sociale ydelser og sikkerhedsnettet for fx ledighed og sygdom skal forbedres:

– Enhver forringelse her er et tilbageskridt for social retfærdighed i vores samfund. Fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og arbejde forebygger sociale problemer som vold, bandekriminalitet og voldelig ekstremisme, der alt sammen skal fordømmes, men samtidig forstås og forklares.

Aktiv integration

Reza Javid mener, at det er nødvendigt med en ”realistisk, aktiv integrationspolitik” og at man skal finde inddragende løsninger med dialog, respekt, empowerment, forventninger, krav og anerkendelse. ”Men vi skal også bekæmpe og forebygge undertrykkelse, social kontrol samt ungdoms- og bandekriminalitet”, siger han.

– Jeg er imod undertrykkelse i samfundet, herunder undertrykkelse og diskrimination af minoriteter, men jeg er også imod den undertrykkelse, der foregår i nogle etniske miljøer, især i forhold til unge, kvinder og anderledestænkende, uanset om det begrundes med ideologiske, kulturelle eller andre forklaringer.

Når det handler om kommunens integrationsarbejde skal det ses ”godt og grundigt efter”, siger Reza Javid:

– Der skal laves og implementeres en helhedsstrategi for integration, som går på tværs af forvaltninger. Herudover har kommunen behov for en vidensgruppe og et rådgivende organ på integrations- og mangfoldighedsområdet, som fx rådene for ældre, udsatte og handicappede.

Uddannelse, arbejde og deltagelse er den eneste vej frem for unge i samfundet, og opgaven for unge med en anden baggrund kan være vanskeligere, mener Reza Javid.

– Kommunen, der er den største arbejdsplads på Fyn, skal gå foran for at skaffe elev- og arbejdspladser mht. mangfoldighed. Det skal undersøges, hvorvidt vi kan bruge klausuler omkring elevpladser og 225 timers jobs i forbindelse med kontrakter med private arbejdsgivere. Der er meget, der kan gøres bedre generelt, men også specifikt i forhold til børn og unge med anden baggrund. Jo flere, der kommer ind i byrådene , for hvem integration er en hjertesag, des bedre.

Vigtigt med psykologer i politik

Både psykologi og politik handler om mennesker, mener Reza Javid:

– Jeg underviser til dagligt socialrådgivere i psykologi i social-arbejde, og det giver mig sammen med mit fokus på socialpolitik indblik i den måde, de sociale indsatser fungerer på i praksis. Samtidig gør min psykologbaggrund det muligt at forstå de menneskelige konsekvenser, som de politiske indgreb indebærer.

– Psykologer er gode til at forstå andre mennesker og deres behov, fordi de ved noget om, hvordan man kan støtte menneskers udvikling, motivation og autonomi på en respektfuld måde uden at krænke deres integritet.

– Jeg tror, at psykologisk viden kan bidrage til at sikre, at politiske indgreb formes og nuanceres, så de virker skånsomt og udviklende og ikke rammer tilfældigt og destruktivt. Der er meget kynisme og hensynsløshed i politik. Politik trænger til mere empati og større indblik i menneskers livsverden for at kunne lykkes med at skabe positive forandringer og begrænse utilsigtede negative menneskelige konsekvenser.

– Psykologer har blik for menneskeværdige forhold, som skaber trivsel og udvikling hos mennesker. Og det må være målet i et velfungerende samfund, mener Reza Javid.

Stiller du også op til valg?

Er du psykolog og stiller du op til det næste kommunale/regionale valg den 21. november 2017?

Så vil Psykologernes Nyhedsbrev gerne bringe en kort artikel om dig og de emner, som du går til valg på.

Kontakt webredaktør Nana Lykke.

Vær opmærksom på, at de politiske synspunkter i artiklerne ikke er udtryk for Dansk Psykolog Forenings holdning, men alene for skribentens.

De stiller også op

Psykolog Rasmus Holm stiller op til Regionsrådsvalg 2017 i Midtjylland.

Psykolog Leif Lindhart Nielsen stiller op til Kommunalvalg 2017 i Hvidovre.

Psykolog Mette Bram stiller op til Kommunalvalg 2017 på Frederiksberg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge