Psykolog og byrådskandidat på Frederiksberg: Jeg er primært motiveret af klimaudfordringerne

 I

Psykolog Mette Bram stiller op til byrådet på Frederiksberg for Alternativet med især klimapolitiske dagsordner.

Af Nana Lykke, webredaktør

– Jeg er primært motiveret af klimaudfordringerne. Jeg kan slet ikke holde ud, at det flyder med plastik i verdenshavene, og at vores grundvand er truet af pesticider. Jeg mener derfor, at vi skal gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, indføre bedre genanvendelse og langsigtede klimaløsninger. På Frederiksberg skal vi indsamle bioaffald, genbruge og reparere flere ting.

Derudover går Mette Bram til valg på flere bløde job og varme hænder. Og i det ønske ligger der også et arbejdsmarkedspolitisk intention:

– Ingen mennesker er overflødige. Kommunen skal gå foran, så flere kan hjælpe til på deltid. Jeg mener, at vi skal skabe job på 30 timer og endda færre timer. Der skal være plads på arbejdsmarkedet til dem, som ikke magter fuld tid. Og det er en opgave for det offentlige, siger Mette Bram.

En sidste pind på valgplakaten er, at der sættes mere ind på innovation og iværksættervirksomhed.

– Kommunen skal blive endnu bedre til at støtte nytænkende virksomheder ved opstart. Det kan være med lokaler eller adgang til vejledning og netværksdannelse. Det er de gode idéer, vi skal leve af som land, og jeg vil gerne arbejde for, at vi kan bliver et grønt og socialøkonomisk fyrtårn, siger hun.

Klimaet kommer først

Men klimaet indtager førstepladsen:

– For mig er det logik for burhøns, at der skal gøres noget ved klimaproblemerne nu. Uden en planet at være på, så er spillet ligesom ude, ikke? Vi kan ikke være andet bekendt overfor vores efterkommere end at gøre alt, hvad der står i vores magt for at rette op på miseren.

Frederiksberg Kommune kan fx gøre en vigtig indsats ved at omtænke den kommunale indkøbspolitik, siger Mette Bram.

– Jeg tror på, at en cirkulær økonomi kan løse mange problemer. På Frederiksberg taler vi om indkøb for en milliard om året. Hvis vi indfører en kommunal indkøbspolitik, som helt konsekvent vægter bæredygtighed og en social bundlinje, så vil de virksomheder, der vælger grønne løsninger og fx stiller lærepladser til rådighed få opgaverne.

En sådan indkøbspolitik vil give grobund for mere socialøkonomisk virksomhed og dermed færre, der ender på offentlig forsørgelse, mener Mette Bram.

– Lad os fx sige, at du har en produktionsvirksomhed, der laver affaldsposer af et bæredygtigt materiale i stedet for plastik. Hvis det er en socialøkonomisk virksomhed, så sigter den ikke mod profit, men mod at løbe rundt. På den måde er der råd til at ansætte flere, også på deltid, som ellers har svært ved at være på det ordinære arbejdsmarked. Hvis nu kommunen har som strategi at købe ind netop hos denne type virksomhed, så vinder alle parter. Flere får job, og kommunen støtter et bæredygtigt erhvervsliv. Vi skal blot have modet til at tænke udover den rent økonomiske bundlinje.

30 timers arbejdsuge og trivsel

Trivsel og godt arbejdsmiljø er et også et område, som Mette Bram vil gøre en indsats for.

– Som psykolog har jeg arbejdet rigtig meget med stressrelaterede problemstillinger. Jeg synes, at det er helt skævt, som mange presses forbi kvalmegrænsen på arbejdspladserne og i skolelivet. Det må vi kunne gøre bedre. For eksempel med en større fleksibilitet i arbejdstiden som med en 30-timers arbejdsuge for dem, der ønsker det.

– Helt konkret skal de kommunalt ansattes trivsel tages dybt alvorligt. Hvis vore pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, sosu-medhjælpere, sygeplejersker m.fl. ikke trives, hvordan får vores børn og ældre det så ikke?

Psykologers rolle i politik

På spørgsmålet om, hvilken betydning psykologer kan have i politik, siger Mette Bram:

– Jeg håber, at vi kan være med til at skabe en ny politisk kultur, som der er så stor brug for. Ny politisk kultur handler for mig og Alternativet om at bryde med den traditionelle blokpolitik og silotænkning. I kommunalt regi skal man være bedre til at tænke på tværs af forvaltningerne. Både ældre- og skolepolitikken trænger i den grad til nytænkning, og for mange borgere kastes rundt mellem forskellige forvaltninger. Det duer ikke.

– Jeg håber og tror, at psykologer har særlige evner for at se og lytte til borgernes og de kommunalt ansattes behov. Og indhente god specialviden. Opgaven med at bringe den traditionelle blokpolitik til ophør kræver samarbejde og indfølingsevne, og her tror jeg, at vi som psykologer er godt rustet.

– Jeg mener faktisk, at vi som psykologer har en særlig evne til at se tingene fra forskellige sider, blandt andet også fra et helikopterperspektiv. Og den fleksibilitet er der brug for, når vi skal skabe fremtidens bæredygtige samfund. Økonomisk, socialt og miljømæssigt. Der skal tænkes kreativt og på tværs. Det bliver vildt spændende, siger Mette Bram.

Stiller du også op til valg?

Næste nyhedsbrev udkommer på valgdagen den 21. november 2017.

Godt valg til alle kandidater – også til de fire psykologer, der stillede op til korte præsentationer om deres politiske ønsker her og i nyhedsbrevet!

Vær opmærksom på, at de politiske synspunkter i artiklerne ikke er udtryk for Dansk Psykolog Forenings holdning, men alene for skribentens.

De stiller også op

Psykolog Rasmus Holm stiller op til Regionsrådsvalg 2017 i Midtjylland.

Psykolog Leif Lindhart Nielsen stiller op til Kommunalvalg 2017 i Hvidovre.

Psykolog Reza Javid stiller op til Kommunalvalg 2017 i Odense.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge