Gravid psykolog bevarer jobfunktion og tillæg

 I

En gravid psykolog bevarer med Dansk Psykolog Forenings hjælp sin koordinatorfunktion af det psykologfaglige arbejde på sin arbejdsplads og det tilhørende løntillæg. Ledelsen havde ellers, kort efter at hun havde meddelt, at hun var gravid og skulle på barselsorlov, præsenteret hende for en høringsskrivelse, hvor det fremgik, at man nu ville omorganisere koordinatorfunktionen sådan, at en del af koordinatorfunktionen fremover ville gå til ledelsen, mens det for resten af opgavernes vedkommende ikke længere behøvede at være en psykolog, der varetog opgaverne. Det kunne fx være medarbejdere fra andre faggrupper, og koordinatorfunktionen skulle slås op, så alle kunne ansøge om funktionen.

Da ledelsen varslede denne omlægning overfor psykologen, som ville medføre, at psykologen ville miste sin koordinatorfunktion og sit funktionstillæg, henvendte psykologen sig til Dansk Psykolog Forening. DP fremførte herefter overfor ledelsen den påstand, at ledelsen ville fratage psykologen koordinatorfunktionen og tillægget, fordi psykologen havde meddelt sin graviditet. Herefter trak ledelsen sin høringsskrivelse tilbage, og psykologen har således stadigvæk sin koordinatorfunktion og blev ikke sat ned i løn.

Man ikke må afskedige eller gennemtrumfe væsentlige ændringer i arbejdsvilkårene overfor hverken kvindelige eller mandlige ansatte, som meddeler, at de ønsker at udnytte deres ret til orlov som følge af graviditet, barsel, adoption samt fædre- og forældreorlov. Det fremgår af ligestillingsloven, som kan findes på retsinformation.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge