Psykologer bidrager til Stresspanelets arbejde

 I

I juni 2018 nedsatte regeringen et nationalt stresspanel, som skulle debattere årsager til og komme med bud på løsninger på stress som samfundsproblem i Danmark.

Formålet var at skabe fokus på brede samfundsmæssige tendenser og at skabe debat og øget bevidsthed i befolkningen, så stress kan forebygges.

I starten af det nye år udgiver Stresspanelet på baggrund af en række temamøder indsamlede anbefalinger fra både forskere, virksomheder, ekspertgrupper og borgere en liste med 12 tiltag, som de vurderer, er de mest virksomme.

Også Dansk Psykolog Forenings medlemmer har bidraget til Stresspanelets arbejde via invitation og ved at indsende forslag direkte til panelet.

Forslagene har en stor spændvidde og peger på en række forskellige niveauer og indsatsområder. Fokus deler sig på både det forebyggende og det intervenerende plan.

På det forebyggende plan omhandler forslagene især det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø herunder betragtninger vedr. den strukturelle indretning af arbejdslivet. På det intervenerende plan foreslås bl.a. en pulje til kommunale stressklinikker. Derudover er der kommet en række andre forslag, fx om indretning af ungdomsuddannelser og forslag om opprioritering af tværfaglig forskning i stressfaktorer og virksomme indsatser.

Ny opfattelse tiltrængt
Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, er glad for, at psykologerne har bidraget med både konkrete forslag og analyser til stresspanelet. Hun understreger, at en af de store udfordringer, når det gælder stress, er at mange har en forældet opfattelse af stress og det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, hvor stress primært ses som et individuelt problem.

– Vi må derfor også insistere på at tale om socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø i stedet for psykisk arbejdsmiljø for at trække problemerne væk fra den enkelte medarbejder og ud i den sammenhæng, hvor det hører hjemme.

Netop det fokus er også omdrejningspunktet for mange af de bidrag, medlemmerne af Dansk Psykolog Forening har indsendt til stressepanelet.

– Hvis vi skal skabe et sundere samfund med sundere arbejdspladser, er det nødvendigt at få en forskningsbaseret, kvalificeret viden ud til både arbejdspladserne, beslutningstagerne og befolkningen.

Derfor er det glædeligt, at en række psykologer har budt ind med bidrag til stresspanelets arbejde, siger Eva Secher Mathiasen.

Stress er et af de særlige indsatsområder, Dansk Psykolog Forening arbejder med i de kommende år. Formålet er at øge viden om kompleksiteten i udviklingen af stress, om forebyggende og behandlende indsatser og reducere stress som folkesundheds- og samfundsmæssigt problem.

Psykologernes forslag til panelet

Fælles forslag fra SAP (Selskab for Arbejdsmedicinske Psykologer) og DASAM (Dansk Selskab for Arbejdsmedicinere):

Ledelse, samarbejde og rummelighed

Forslag fra Tænketanken for Bæredygtigt Arbejdsliv:

Fleksibel arbejdskultur – work-life balance

Forslag fra Tænketanken for Bæredygtigt Arbejdsliv:

Styrk virksomhedernes sociale kapital

Forslag fra Center for psykisk sundhedsfremme:

En pulje til kommunale stressklinikker

En række øvrige forslag fra psykologerne:

Tværfaglig stressforskning, uddannelsesreform, ”Stresslinjen” mm.

Artikler om stress på AOP

Se mere om stress i artikelserien på borgerportalen altompsykologi

Stress i tal
  • Knap hver sjette dansker følte sig ofte stresset i 2017, og samtidig er andelen af danskere med højt stressniveau steget fra 21 pct. i 2010 til 25 pct. i 2017.
  • Stressniveaet er særligt bekymrende blandt de unge, hvor 40,5 pct. af kvinderne mellem 16-24 år og 23,4 pct. af mænd mellem 16-24 år rapporterer, at de har et højt stressniveau, jf. Den Nationale Sundhedsprofil.
  • Danskerne anser stress for at være den største udfordring på arbejdsmarkedet, jf. analyse fra Ugebrevet A4 i 2017.

Kilde: Kommissoriet for Det Nationale Stresspanel

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge