Psykologer er sundhedspersoner

 I

Psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven. Det er et faktum, men DP arbejder til stadighed på at sikre, at det også er gældende i praksis.

Af Kira Hjul Hallberg, konsulent i DP

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet på at synliggøre, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsområdet. Heldigvis har det medført, at psykologer i stadig flere sammenhænge bliver anerkendt og brugt som sundhedspersoner.

For faktum er, at autoriserede psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet, er omfattet af begrebet sundhedspersoner i sundhedsloven. Det fremgår af sundhedslovens § 6. Lovgivningsmæssigt er der således ikke tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven.

Adgang til sundhedsplatformen for psykologer i Region Hovedstaden
På nogle områder opstår der desværre i praksis tvivl om psykologers status som sundhedsperson. Et af de problemer DP har løst har omhandlet adgangen til sundhedsplatformen for psykologer i Region Hovedstaden. Her gjorde en række medlemmer foreningen opmærksom på, at Region Hovedstaden i forbindelse med oprettelse af brugeradgange til Sundhedsplatformen ikke anså psykologer for at være sundhedspersoner.

DP rettede derfor henvendelse til Region Hovedstaden i efteråret 2016 og gjorde opmærksom på, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven.

Region Hovedstaden har efterfølgende kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet og fået bekræftet, at det er korrekt, og Region Hovedstaden er nu enig med DP. Psykologerne har derfor fået adgang til Sundhedsplatformen som sundhedspersoner.

Adgang til journaler for psykologer i uddannelsesstilling
På sundhedsområdet oplever psykologer til tider tilstødende problemer, som skyldes, at nogle sundhedspersoner må mere end andre sundhedspersoner. Dette problem ser vi for psykologer i uddannelsesstillinger.

Nogle sundhedspersoner har adgang til at slå op i journaler i forbindelse med dokumentation af deres kvalifikationer under et uddannelsesforløb. Denne adgang gælder kun for læger, tandlæger og jordemødre.

Psykologer, der er ansat i en uddannelsesstilling til specialpsykolog, kan altså ikke lovligt slå op i en journal for at dokumentere deres kvalifikationer. Det gør det svært at leve op til kravene i bekendtgørelsen om specialpsykologuddannelsen, da psykologen skal have sine kvalifikationer godkendt for at gennemføre
uddannelsen.

Sundhedsministeriet er ved at se på en ændring af sundhedsloven på det område, og vi har i DP derfor gjort opmærksom på problemet i vores høringssvar til lovændringen. Vi forventer, at Sundhedsministeriet vil ændre dette område, så psykologer også bliver omfattet af bestemmelsen og får adgang til journaler i uddannelsesøjemed.

Sundhedspersoner med udvidet adgang til journaler
Endnu et tilstødende problem opstår, fordi sundhedspersoner har forskellig adgang til elektroniske journaler.

Ifølge sundhedsloven har nogle sundhedspersoner en udvidet adgang til journaler. Det gælder fx for læger og sygeplejersker. Kiropraktorerne fik også denne udvidede adgang til journaler ved en ny bekendtgørelse i 2013.

Med den udvidede adgang til journaler har de adgang til to områder: De kan slå op i historiske journaler, fx om en patients tidligere kontakt til sundhedsvæsenet. Og de kan slå op i journaler for patienter på andre afdelinger. Alle andre sundhedspersoner, herunder psykologer, har kun adgang til på almindelig vis at slå op i aktuelle journaler på egen afdeling.

Ledelsen har dog mulighed for lokalt at give psykologer udvidet adgang til journaler, hvis der er behov for det. Hvis problemet ikke i tilstrækkelig grad løses lokalt er DP opmærksom på, at der kan blive behov for at arbejde for en udvidet adgang for psykologer på samme måde som kiropraktorerne fik udvidet deres adgang i 2013.

Psykologers arbejde med hjerneskaderehabilitering
Endelig arbejder vi også med at skabe klarhed over området med hjerneskaderehabilitering, hvor opgaverne i nogle situationer er omfattet af sundhedsloven og i andre situationer af serviceloven.

KONTAKT DP, HVIS DU OPLEVER PROBLEMER

Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du oplever problemer på din arbejdsplads om manglende kendskab til, at psykologer er sundhedspersoner, eller hvis du støder ind i andre barrierer, som forhindrer psykologer i at arbejde som sundhedspersoner.

Vi arbejder på at løse problemerne i de konkrete sager og for at sikre psykologers vilkår som sundhedspersoner.

Skriv til: Kira Hallberg khh@dp.dk

“Faktum er, at autoriserede psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet, er omfattet af begrebet sundhedspersoner i sundhedsloven. Det fremgår af sundhedslovens § 6.

Lovgivningsmæssigt er der således ikke tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven”.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge