Psykologer hilser regeringens demensplan velkommen

 I

Af Henning Due, journalist

Regeringen udsendte i september måned en ny demenshandlingsplan, som lægger op til bedre og tidligere opsporing af sygdommen samt højere kvalitet i udredning og behandling af demens hos ældre.

Med planens i alt 26 forskellige tiltag vil regeringen blandt andet at sikre, at 80 pct. af de personer, der i dag bliver diagnosticeret med demens, fremover får en specifik demensdiagnose.

Samtidig skal forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens nedbringes med 50 pct. frem mod år 2025.

Merete StrømmingNæstformand i Dansk Psykolog Forening, Merete Strømming, tager pænt imod udspillet:

– Vi mener, forbruget af antipsykotisk medicin til demente bør og kan nedbringes markant, og derfor bakker vi op om ideen, siger hun.

Ifølge Merete Strømming kunne plejehjemmene i stedet få adgang til en psykolog, som rent fagligt kan klæde plejepersonalet til at hjælpe borgere med demens.

Og behovet for at gå andre veje end medicinen er der, viser en ny undersøgelse fra Megafon for Dansk Sygeplejeråd, hvori under halvdelen af sygeplejerskerne svarer, at de føler sig fagligt rustet til at arbejde med borgere, der lider af demens.

– Der mangler simpelthen konkret viden om ikke-medicinske metoder til pleje og omsorg af personer med demens, siger Merete Strømming.

Antipsykotisk medicin bliver typisk givet til demente for at mindske angst og udadreagerende adfærd, men medicinen har alvorlige bivirkninger såsom parkinsonisme, sløvhed og bevidsthedssvækkelse samt øget dødelighed som følge af blandt andet lungebetændelse, blodpropper og hjerterytmeforstyrrelser.

– Men mange af de adfærdsproblemer, som rammer beboere på plejehjem, kan minimeres, hvis blot man fra politisk side prioriterede at undervise plejepersonalet i fx. pårørendestøtte, personcentreret omsorg og undervisning og vejledning (supervision). Det ville ikke blot give demensområdet i Danmark et kvalitetsløft, men også hjælpe med at nedbringe forbruget af medicin og i sidste ende øge borgernes livskvalitet og personalets arbejdstilfredshed, siger Merete Strømming.

Handlingsplanen kan læses i sin fulde tekst her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge