Psykologer oplever mere mobning end andre akademikere

 I

Hver tiende psykolog er blevet mobbet inden for de seneste seks måneder. Langt de fleste oplever mobningen fra de nærmeste kollegaer. Men cheferne er også med. Det giver sygefravær og stress.

Psykologer oplever i højere grad end akademikere generelt, at der er problemer med mobning på deres arbejdsplads. Mens 15 procent af psykologerne i høj eller nogen grad oplever problemer med mobning, ligger tallet på 11 procent for akademikere. Det viser en netop udgivet rapport om mobning, som Akademikerne står bag. Rapporten er splittet i to: Mobning blandt psykologer og Mobning blandt akademikere.

Der er til gengæld ingen forskel mellem psykologer og akademikere generelt, når det handler om, hvor mange, der selv har været udsat for mobning. Her ligger tallet for begge grupper på 10 procent. Næsten hver tiende psykolog/akademiker har altså inden for de seneste 6 måneder selv været udsat for mobning på arbejdspladsen.

Hvem mobber mest

Når det kommer til spørgsmålet om, hvem der mobber, så oplever langt de fleste, at mobningen kommer fra nærmeste kollega (61 procent), dernæst nærmeste leder (38 procent) og herefter øverste ledelse (15 procent). Det fremgår ikke, hvad mobningen handler om.

Kvinder oplever i højere grad end mænd mobning på arbejdspladsen. Offentligt ansatte oplever det i højere grad end privatansatte og ser man nærmere på de offentlige arbejdspladser, så er problemerne størst i staten, hvor over hver femte angiver, at der i høj eller nogen grad er problemer med mobning på arbejdspladsen. I regioner og kommuner er det henholdsvis 16 og 12 procent.

Konflikter blandt psykologer

Undersøgelsen har også fokuseret på konflikter og skænderier blandt akademikere. Når det gælder psykologer, så har omkring halvdelen ikke haft skænderier eller konflikter med nogen på arbejdet. 39 procent af psykologerne har haft konflikter, men sjældnere end månedligt. Næsten 12 procent af psykologerne har enten månedligt eller oftere konflikter eller skænderier.

Der er flere kvindelige end mandlige psykologer, der aldrig har oplevet at have en konflikt eller et skænderi på deres arbejdsplads. På samme måde er der også flere kvindelige psykologer (50 procent) end kvindelige akademikere generelt (46 procent) der aldrig har haft skænderier eller konflikter med nogen på arbejdet.

Hvem har psykologerne konflikter med

Ligesom med mobning, så har psykologerne oftest konflikter med kollegerne. Derefter kommer konflikter med nærmeste leder, mens klienter og den øverste ledelse ligger på tredjepladsen blandt dem, som psykologerne oftest har konflikter med.

Aldersmæssigt er det især de yngre kollegaer, der oplever hyppige skænderier. Især de yngre end 30 årige psykologer oplever at have mange skænderier (14,7 procent), mens omfanget af skænderier falder med alderen, lavest for de ældre end 60 årige psykologer, hvor kun 6,8 procent angiver at have månedlige skænderier.

Sammenhæng til sygefravær og stress

Undersøgelsen påviser en klar tendens mellem mobning på arbejdspladsen og antallet af sygefraværsdage, idet psykologernes sygefraværsdage stiger voldsomt, hvis personen er ansat på en arbejdsplads, som er præget af mobning. Psykologer, der i høj grad oplever mobning på arbejdspladsen, har gennemsnitligt 11,7 sygefraværsdage om året – dobbelt så mange som den psykolog, der slet ikke oplever, at arbejdspladsen er præget af mobning.

Der er en lige så klar sammenhæng mellem psykologernes stressmængde, og hvor ofte de oplever konflikter på arbejdspladsen. Jo flere konflikter, jo mere stress. Af dem som månedligt har konflikter på arbejdspladsen er 23,3 procent i høj eller meget høj grad stresset, mens det kun gælder for 10 pct. af dem, som har konflikter sjældnere end månedligt. Endelig er det kun 7,2 procent af dem, som aldrig har konflikter, der i høj eller meget høj grad er stressede.

Rapporten om mobning er udgivet af Akademikerne og findes i to versioner. En om akademikere og en om psykologer. Rapporten viser, at der opleves mere mobning blandt psykologer end blandt øvrige akademikere. Arbejdsmiljøudvalget i Dansk Psykolog Forening vil nu diskutere rapporterne.

Læs rapporterne her: Mobning blandt psykologer og Mobning blandt akademikere.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge