Psykologer presses til lynbehandling

 I

Såkaldte netværksfirmaer presser psykologer til at begrænse antallet af behandlingstimer til klienter via sundhedsforsikringer, selvom det strider mod psykologernes faglige vurdering af behandlingsbehovet, viser undersøgelse fra Dansk Psykolog Forening

Stressede, angst-, og depressionsramte danskere med adgang til en privat sundhedsforsikring kan ikke regne med at få den behandling, deres forsikringspolice ellers garanterer dem.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Dansk Psykolog Forening har gennemført blandt foreningens selvstændige psykologer.

I undersøgelsen, hvor 652 psykologer har deltaget, svarede 66 procent, at de ”ofte” eller ”nogle gange” har oplevet et misforhold mellem ”det antal behandlinger, en klient har adgang til ifølge forsikringspolicen, og det antal behandlinger, som netværksfirmaet udleverer til behandling”.

Netværksfirmaerne er en slags mellemforhandler mellem psykologerne og forsikringsselskaberne. Firmaerne stiller et stort udbud af psykologer til rådighed for forsikringsselskaberne og administrerer ordningerne.

Ifølge Dansk Psykolog Forenings oplysninger er der i dag 13-14 netværksfirmaer, der konkurrerer om forsikringsselskabernes gunst på psykologmarkedet.

Og det er altså de firmaer, der presser psykologerne på deres faglighed, viser Dansk Psykolog Forenings spørgeskemaundersøgelse.

Flere end halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen – 63 procent – svarer, at netværksfirmaerne ”aldrig”, ”sjældent” eller ”kun i nogle tilfælde” stiller ”tilstrækkelige behandlingstimer til rådighed ift. at håndtere den eller de problemstillinger, som klienten er henvist med”.

Privatpraktiserende psykolog Andrea Klinkby forklarer netværksfirmaernes praksis sådan her til Magasinet P:

– Typisk vil man få de ekstra timer, man beder om, men så får man at vide: ’Timetallet er højt i denne sag.’ Det ligger i psykologernes baghoved, at de helst skal holde et gennemsnit på fx 5-6 timer. Hvis ikke du holder dit gennemsnitlige timetal nede, så risikerer du at stoppe med at få sager.

Ifølge Dansk Psykolog Forening hører det til sjældenhederne, at en forsikringspolice kun byder på fem-seks psykologtimer.

– Vi har et problem med, at danskere køber noget, der hedder ’psykologbehandling’, og at de så gennem et uigennemsigtigt system ender med at få et væsentlig ringere produkt, som vi ikke mener, man kan kalde ’behandling’, siger Mikkel Hesselbæk Andreasen, der er konsulent i Dansk Psykolog Forening.

Ifølge Dansk Psykolog Forenings egen faglige anbefaling, skal psykologer have fuld råderet over minimum 12 sessioner, når der er tale om almindelige behandlingsforløb.

Det samme er den danske stat nået frem til: I Danmark betaler det offentlige 60 procent af psykologregningen af 12 behandlinger, hvis man har eksempelvis angst eller depression.
Bekræfter overvågning
Lars Paludan-Müller, faglig leder for psykologer og rådgivning hos Prescriba, landets største netværksfirma med omkring 950 psykologer tilknyttet, bekræfter, at firmaet ”holder øje med”, hvor mange timer psykologerne bruger.

– Det er korrekt, at der findes et gennemsnit, der udgør et pejlemærke for det forbrugte antal timer. Det varierer, hvor mange timer en sag tager. Men det passer rimelig godt, at det ligger omkring cirka seks sessioner, siger han.

Lars Paludan-Müller mener dog ikke, det betyder, at psykologerne skal lande på seks timer hver gang.

– Sådan skal det ikke opleves. De forventes at tage fagligt stilling til timeforbruget. Og det er noget, vi arbejder på i vores kommunikation – så det ikke opleves som problematisk for psykologerne.

Men psykologforeningens undersøgelse fortæller en anden historie.

I undersøgelsen svarer godt en tredjedel – 35 procent – af de psykologer, der samarbejder med netværksbranchen, at en eller flere netværksvirksomheder pludselig er stoppet med at henvise klienter til dem, og 17 procent begrunder det med, at ”netværksfirmaet har oplyst, at det skyldes, at jeg har brugt for mange timer på behandlingsforløbene”.

Magasinet P har spurgt Prescriba, om firmaet afslutter samarbejdet med en psykolog, hvis han eller hun bruger flere end seks behandlingstimer på en forsikringskunde.

– Det er meget få psykologer, jeg har været med til at opsige samarbejdet med i det seneste halvandet år. Og når det er sket, har det været på grund af alvorlige klager, siger Lars Paludan-Müller.

– Men der er ingen tvivl om, at vi er interesserede i at samarbejde med psykologer, som kan levere en god ydelse til en god pris. Og der opstår ind imellem uoverensstemmelser, siger Lars Paludan-Müller og fortsætter:

– Hvis timetallet hos en psykolog konsekvent ligger meget højt sammenlignet med andre psykologer, der har tilsvarende typer af sager, kan vi godt finde på at vælge i højere grad at samarbejde med en psykolog, der bor to gader længere nede. En, der er optaget af at levere en god psykologydelse, men samtidig er optaget af at tænke over timeforbruget, siger Lars Paludan-Müller.

Hos Falck Healthcare, landets andetstørste netværksfirma, er man også bekendt med problematikken.

–Vi kigger på markedet, og hvordan konkurrencesituationen er, men vi tager ikke del i noget af det, der trigger nogle af psykologerne – i forhold til det her med, hvor mange sessioner klienterne skal have. Vi kunne aldrig drømme om at lægge et pres på nogen psykologer om, at de skal holde sig under X antal sessioner, hvis ikke de vil ryge ud, siger Peter Andersen, der driftsdirektør og har ansvaret for psykolognetværket hos Falck Healthcare.

– Hvis der fx er 10 sessioner til rådighed, kan det være, at psykologen kan starte med at få tildelt seks. Men psykologen ved, at hun altid kan få tildelt flere, hvis der er en faglig begrundelse, siger han.

Fakta – psykologbehandling og sundhedsforsikringer
  • Over to millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring, viser tal fra Forsikring og Pension. Det er ni gange så mange som i 2003.
  • Langt de fleste sundhedsforsikrings-ordninger har indbygget et tilbud om psykologhjælp.
  • PFA Pension var i 2015 den største danske udbyder af sundhedsforsikringer (1. kvartal 2015, kilde: Forsikring&pension), dernæst fulgte Tryg, If, Danica og Skandia
  • I 2014 var forsikringsselskabernes udgifter til psykologer og psykiatere 90 gange større end i 2003: Knap 15 procent af erstatningsudgifterne på sundhedsforsikrings-området gik i 2015 til behandlinger hos psykiatere og psykologer – svarende til 189 millioner kroner.
  • Landets største netværksfirma på sundhedsforsikringsområdet hedder Prescriba og har omkring 950 psykologer tilknyttet, mens landets næststørste – Falck Healthcare – har omkring 450 psykologer tilknyttet.
  • VK-regeringen gjorde det i 2002 fradragsberettiget for virksomheder at købe sundhedsforsikringer til sine ansatte. I 2012 blev skattefradraget afskaffet, men antallet af danskere med en sundhedsforsikring fortsatte med at vokse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge