“Psykologer skal lære at tænke mindre i behandling”

 I

Psykologer er gode til at vurdere, hvor langt sygemeldte, ledige borgere er fra arbejdsmarkedet, og især den egenskab har Odense Kommune brug for, siger Søren Thorsager, chef for kommunens jobrehabilitering.

Af Henning Due, journalist

Hvad bruger I psykologer til?

– For os handler det om at finde ud af hurtigst muligt, hvad der kan lade sig gøre i en beskæftigelsessammenhæng for en borger, og vi bruger psykologer til at understøtte de virksomhedsrettede forløb, som ledige borgere sendes i. Populært sagt dechifrerer psykologer, hvor langt de ledige borgere er fra arbejdsmarkedet. Tidligere brugte vi også psykologer i selve beskæftigelsesindsatsen til udredning og behandling i terapiforløb, men det bragte ikke folk tættere på arbejdsmarkedet, fandt vi ud af.

Hvad er psykologer gode til?

– De er bl.a. gode til at give vores medarbejdere redskaber til at tage en snak med borgerne. Det kunne være en samtale i retningen af: ”det kan godt være, at du bliver deprimeret i perioder, men det betyder ikke, at du ikke nødvendigvis kan tage et job samtidig med, at du får hjælp”.

Det kunne også være i en situation, hvor vi sidder med alle borgerens papirer foran os, og socialrådgiveren siger: ”Jeg kunne godt tænke mig, at borgeren kommer ud på en fabrik i praktik i fire timer om ugen. Kan han det?” Det er psykologer gode til at vurdere, og det er et meget vigtigt spørgsmål at stille – og for os meget vigtigere end: ”hvad fejler han?”

Hvad skal psykologer blive bedre til?

– De skal nok lære at tænke mindre i behandling og mere i quick fixes. Hvordan man giver ledige borgere et håndgribeligt redskab, så de kan komme i job igen. Hos os er ti psykologsamtaler ikke en brugbar metode.

Vi har i højere grad brug for en slags gode råd til borgerne, men også gerne til vores medarbejdere. Råd – eller hvad vi nu skal kalde det – som kan hjælpe de ledige borgere. Psykologer skal i mindre grad være rapportskrivere og i højere grad bruges til faglig sparring med kollegerne og være med til at lave en tværfaglig vurdering af borgernes arbejdspotentiale.

Hvordan gør psykologer sig uundværlige for jeres organisation?

– Psykologer skal kunne se, hvor mulighederne hos den ledige borger er, frem for kun at se hvad problemet er. Altså ved at fokusere på det, der spænder ben for borgernes beskæftigelse.

Vi har p.t. 3.500 ledige borgere, der er aktivitetsparate. Det er den gruppe, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og cirka 80 pct. af dem har problemer med psyken. Når vi møder dem, er det ikke nok at sige, at de skal have ti timers terapi. Vi har brug for at kunne se hele billedet af borgeren og udtænke en tværfaglig indsats, der hjælper borgeren i job hurtigst muligt. I det arbejde skal psykologen kunne se sig selv spille en rolle i forhold til, hvordan han eller hun bedst kan byde ind med sine faglige kompetencer.

Artikelserie i Psykologernes Nyhedsbrev

Hvad kan psykologerne, hvad er de gode til, og hvor bør de blive bedre?

I denne artikelserie spørger Psykologernes Nyhedsbrev en række offentlige og private arbejdsgivere, hvad psykologer skal kunne for at gøre sig uundværlige på et arbejdsmarked, hvor produktivitetskravene stiger, økonomien er stram, og hvor digitalisering, kunstig intelligente computere og automatisering i disse år vender op og ned på arbejdsmarkedet. Artiklerne skrives af journalist Henning Due.

Interviewet med Søren Thorsager, chef for Odense kommunes jobrehabilitering, er den tredje artikel i serien.

“De skal nok lære at tænke mindre i behandling og mere i quick fixes. Hvordan man giver ledige borgere et håndgribeligt redskab, så de kan komme i job igen.

Hos os er ti psykologsamtaler ikke en brugbar metode.”

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge