Psykologer skal spille en central rolle i demens handlingsplan

 I

Eva på demenstopmøde med Løkke og Løhde

I en kommende handlingsplan for demens skal psykologerne spille en central rolle, når det handler om bedre diagnosticering, inddragelse af de pårørende og supervision af plejepersonalet. Det mener Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

Lars LoekkeEva Secher Mathiasen deltog den 9. maj 2016 på Demenstopmøde på Marienborg, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sofie Løhde havde samlet i alt 50 fagfolk, internationale og danske eksperter, organisationer, patientforeninger, politikere og dem, det hele handler om – mennesker med demens og deres pårørende. Topmødet præsenterede Sundheds- og Ældreministeriets bl.a. en statusrapport på demensområdet med et overblik over den nuværende indsats, og næste skridt bliver at udforme en handlingsplan for demens.

Her mener Eva Secher Mathiasen, at psykologer bør spille en central rolle:

– I den kommende handlingsplan bør der først og fremmest være fokus på bedre diagnosticering, sådan som Fagmagasinet P netop har afdækket behovet for. Herudover bør regeringen indtænke de pårørende, sådan at de ikke efterlades med stress og psykiske lidelser uden mulighed for at få hjælp. Og så er der et stort potentiale i at tilpasse plejen til den enkelte bedre og i supervision af plejepersonalet. Det er alt sammen opgaver, hvor psykologer står med de bedste kvalifikationer, siger Eva Secher Mathiasen.

 

Demens de pårørendes sygdom
Eva folkemodeDemens kaldes ofte for de pårørendes sygdom. Og det er med god grund. Sundheds- og Ældreministeriet har påvist, at de nærmeste pårørende ikke kun langsomt mister deres kære, men også i gennemsnit bruger seks timer dagligt på uformel pleje, opsyn og omsorg. Det tager hårdt på de pårørende, viser internationale undersøgelser, som fastslår, at pårørende til demensramte har en øget risiko for stress, depression og angst.

Eva Secher Mathiasen mener, at de pårørende skal mere i fokus:

– Næsten 500.000 danskere er i dag nære pårørende til en person, som lider af demens. Disse mennesker har 2-3 gange større sandsynlighed for depression og angstlidelser end normalbefolkningen. Derfor er der i høj grad brug for en styrket indsats for at forbedre deres situation, mener Eva Secher Mathiasen.

Ifølge Merete Strømming, næstformand i Dansk Psykolog Forening, er det godt, at mange andre har fået øje på det, psykologer kan byde ind med på demensområdet. Efter hendes vurdering vil demensområdet kunne sikre mange vigtige og spændende psykologjobs i de kommende år.

Se Eva Secher Mathiasens debatindlæg på Altinget her.

Se statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes kronik i
Berlingske her.

Sundheds- og Ældreministeriets Statusrapport på demensområdet i Danmark kan læses her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge