Psykologeridanmark og Mit DP

 I

Borgere vil i dag kunne opleve uregelmæssigheder i driften på www.psykologeridanmark.dk. Vi henviser derfor borgere med brug for psykologhjælp til  at søge psykolog på www.sundhed.dk ved akut behov.

Medlemmer vil kunne opleve samme uregelmæssigheder på medlemsportalen Mit DP, og vi opfordrer til, at man ikke ændrer sine data i Mit DP, før driften igen er normal.

Uregelmæssighederne skyldes opgradering af borgerportalen www.psykologeridanmark.dk.

Vi forventer, at opgraderingen afsluttes over frokost, men melder klar, når driften er normal igen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge