Psykologerne har med stort flertal stemt JA til det offentlige overenskomstforlig

 I

Psykologerne har afgivet deres stemme, 96% stemte JA til overenskomstforliget for perioden 2018-21 vedrørende staten, regionerne og kommunerne. De andre akademiske organisationer har også stemt JA med 98,99 procent. Det betyder, at der nu er en ny overenskomst.

2.018 psykologer stemte ved urafstemningen. Det svarer til 40,1 % af de stemmeberettigede psykologer. 1.933 stemte Ja, 50 stemte Blankt og 35 stemte Nej.

Overenskomsten træder i kraft 1. april 2018. Det betyder, at den virker med tilbagevirkende kraft.

Overenskomsten sikrer blandt andet reallønnen. Det lykkedes også at komme af med privatlønsværnet i reguleringsordningen, så de offentlige lønninger fremover følger de private lønninger.

Udover hovedkravene om lønudviklingen, fik vi også sikret frokostpausen, der nu er skrevet ind i overenskomsten.

Overenskomstforhandlingerne her i 2018 har været utroligt svære og lange. Men fagbevægelsen har vist, at sammen er vi stærkest.

Der er på alle tre områder aftalt en ramme på 8,1 procent i perioden, hvoraf mindst 6,1 procent går til direkte lønstigningerne til alle. Dette vil ifølge prognoserne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet sikre en reallønsfremgang, da vurderingen er, at priserne i perioden vil stige 5,0 procent. I de seneste overenskomster har reallønsfremgangen ikke været sikret.

På vegne af bestyrelsen er der god grund til, at vi takker fællesskabet mellem fagforeningerne, som var med til at skaffe resultatet, men den allerstørste tak skal gå til alle de offentligt ansatte, psykologer og alle andre, der over hele landet var aktive i den kamp, der blev indledt midt i december 2017 og sluttede sidst i april i Bededagsferien.

Vi viste sammen, at “Den Danske Model” virker og fortsat lever.

Bedste hilsner

Eva Secher Mathiasen
Formand for Dansk Psykolog Forening

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge