Psykologernes brændende platform: Konkurrence og pres på fagligheden

 I

De selvstændige psykologer er presset på kvalitet og økonomi af store aktører på markedet for psykologhjælp. Dansk Psykolog forening arbejder for anden periode i træk for at styrke de selvstændige psykologers forretninger.

Af Nana Lykke, webredaktør

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling, og de selvstændige psykologers omsætning er vokset over hele linjen på både privatbetalermarkedet, de private og offentlige sundhedsordninger samt den offentlige tilskudsordning. Ny brancheanalyse viser vejen for mere. Merete Strømming, næstformand i Dansk Psykolog Forening, er dog ikke udelt optimistisk:

– Der er god grund til at være glad for brancheanalysen, fordi den har givet os mere viden om markedet og anvist, hvor psykologerne kan udvide deres markedsandele. Det gælder først og fremmest på privatbetalermarkedet, hvor danskerne tager 900 mio. kr. op af lommen om året til behandling, hvor en god del kunne udføres mere fagligt forsvarligt af psykologer fremfor andre faggrupper. Eller hvis psykologerne selv stod for at markedsføre deres forretninger, fremfor at lade netværksfirmaer tage en tredjedel af deres indtægt og lægge pres på priser og kvalitet.

– Så det går fremad i den forstand, at der er langt mere omsætning, men for den enkelte psykolog gælder det altså, at indtjeningen er for lav. De er presset på både økonomi og faglighed, siger hun.

Link: Ny brancheanalyse: Markedet for psykologhjælp vokser over hele linjen

Generel vækst og nye potentielle markeder ændrer ikke på det faktum, at konkurrencen er skarp. De selvstændige psykologer mærker først og fremmest presset fra pengestærke netværksfirmaer, der formidler kontakt mellem klienter og forsikringsselskaber, men også et voksende terapimarked lægger pres på psykologerne samtidig med, at der også kommer flere psykologer.

– Der er mange af de selvstændige psykologer, der har etableret deres praksis i en tid, hvor markedet i højere grad end i dag kom til psykologerne. De sidder nu med veldrevne klinikker og føler ikke det store pres, selv om de også kan mærke, at honorarerne har stået stille og udgifterne er steget. Men 93 % af psykologerne kæmper i dag om det samme marked: psykologisk rådgivning og behandling; og især nye psykologer, der skal ind på markedet, oplever, at de skal kæmpe for at få klienter, siger Merete Strømming.

Pengestærke netværksfirmaer
Mange selvstændige psykologer entrerer derfor med netværksfirmaer for at skaffe sig kunder i stedet for selv at styre markedsføringen. I en spørgeskemaundersøgelse fra februar 2017 angav halvdelen af de adspurgte psykologer, at de havde fået kontakt til deres kunder eller klienter gennem forsikringsselskaber og netværksfirmaer. Men undersøgelsen viste samtidig, at de fleste af dem, som Dansk Psykolog Forening talte med i forbindelse med undersøgelsen, var kritiske overfor, at andre skulle bestemme størrelsen på deres ydelse eller omfanget af deres behandlinger, og at de følte sig presset af faldende omsætning, flere krav om administration, større tilgængelighed og vilkår i det hele taget.

– Mange falder for fristelsen og tænker, at der er gode penge at tjene ved at lave en aftale med en mellemhandler. Det har bl.a. medvirket til at gøre netværksfirmaerne stærke med store og dominerende aktører på markedet som fx Falck Healthcare og Prescriba. Og psykologerne ringer desværre først til os, når det går op for dem, at de ingen forhandlingsmuligheder har og derfor har lavet en dårlig aftale, siger konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen.

Sekretariatets konsulenter har derfor travlt med at tale med psykologer, der på den ene side føler sig fanget i et krydspres mellem klienter, der har en forventning om god behandling og på den anden side bliver mødt af forventninger om et stadig lavere timeforbrug fra netværket. Men når først aftalen er indgået, er der ikke meget Dansk Psykolog Forening kan gøre for at hjælpe den enkelte psykolog.

Og presset er helt aktuelt. Så sent som i sidste uge strammede Falck Healthcare skruen for psykologvirksomhederne i deres netværk. I en mail til psykologerne skrev de, at første tildeling af timer til psykologbehandling fra Falck Healthcare nu kun er på 3 timer uanset årsag, og at den næste tildeling er 1-2 timer. Falck Healthcare begrundede den nye ramme med, at der over tid er sket en øgning i timeforbruget på sagerne, og at de vil forsøge at regulere de steder, de kan. Den nye rammeaftale var gældende var fra samme dag.

– Den lave ramme fortæller, at sundhedsordningerne efterhånden bliver solgt så billigt, at netværksvirksomhedernes forretning ikke er bæredygtig, medmindre de lykkes med et stadig lavere timeforbrug. De store aktører i sundhedsforsikringsbranchen fører så voldsom en konkurrence, at det rent fagligt slår bunden ud af markedet, og det går ud over både klienter og psykologer, siger Mikkel Hesselbæk Andreasen.

Indsatsen mod netværksfirmaerne
I det konkrete tilfælde skrev Dansk Psykolog Forening med det samme til Falck Healthcare med kritik af den nye ramme og af det korte varsel, og foreningen har inviteret til møde for at drøfte den problematiske udvikling.
Når det gælder indsatsen i forhold til netværksvirksomheder og forsikringsselskaber har foreningen udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser og skriftlig vejledning om, hvordan medlemmer af foreningen kan opnå en styrket position i samarbejdet med netværksfirmaerne.

Generelt er Dansk Psykolog Forening løbende i dialog med de fleste aktører på sundhedsforsikringsområdet for at sikre højere kvalitet i psykologydelserne og bedre vilkårene ved at indrette policerne og tilbuddene efter de faglige standarder.
Og som det sidste skud på stammen har foreningen lavet to pjecer til arbejdsgivere og borgere om, hvad de skal være opmærksom på, når de køber eller anvender en sundhedsordning med psykologhjælp.

Regn på mulighederne for at undvære netværksfirmaet
Men den seneste skærpelse af vilkårene fra Falck Healthcare viser, at det bliver stadig mere problematisk at være afhængig af netværksfirmaerne, og derfor tog Dansk Psykolog Forening allerede i sidste generalforsamlingsperiode fat på en række indsatser for at styrke psykologerne, når de etablerer nye forretninger, men psykologerne kan også gøre noget selv, siger Mikkel Hesselbæk Andreasen:

– Netværksfirmaerne tager en tredjedel af kagen, så psykologerne kunne med fordel regne på, hvad netværksfirmaet egentlig gør for deres butik. De kunne fx spørge sig selv: Hvad skulle jeg selv have sat af på markedsføringsbudgettet for at tiltrække kunder? Er det det værd, Falck gør for mig? Hvad siger mit butiksregnskab. Hvad er min indtægt, hvis jeg har klienter i så og så mange timer? Hvad koster butikken at drive med det hele?

– Det er en god ide at sætte et fornuftigt budget op, før man etablerer sig som selvstændig – og hvis man er etableret og involveret med et netværksfirma giver det rigtig god mening at regne på, om det kunne være anderledes, mener Mikkel Hesselbæk Andreasen.

De selvstændiges drøm om frihed gør dem sårbare
Spørgeskemaundersøgelsen afslørede desuden, at mange psykologer ikke har gjort sig så mange overvejelser om drift af forretning. Ifølge undersøgelsen var 96 procent af psykologerne ansat som lønmodtagere, før de blev selvstændige og deres argument for at blive selvstændige var kun for 5-7 procents vedkommende en god forretningside. Ellers var både etablerede og nystartede selvstændige båret af tre ønsker: Frihed og fleksibilitet, at blive chef i eget hus og at udnytte sin viden bedst muligt. En fjerdedel af de nystartede ønskede desuden at komme væk fra deres nuværende job.

– Man kan fristes til at sige, at det er lidt for nemt at åbne egen virksomhed. Du kan med relativt få etableringsomkostninger udbyde terapi og starte op uden en strategi og forretningsplan. Der er mange andre brancher, hvor man ikke kunne drømme om at gøre det på den måde. Hvis en ingeniør fx står med en opfindelse, der skal sættes i produktion, så overbeviser han ikke banken til at investere i produktionsapparatet uden ide, strategi og forretningsplan. Det er psykologerne nødt til at lære af, for det er et seriøst problem for dem, når markedet er så attraktivt og interessant for andre end psykologerne. Det har netværksfirmaerne blandt andet set, og de kapitaliserer gerne på psykologernes svagheder, siger Mikkel Hesselbæk Andreasen.

En anden problematik i psykologernes forretningsmodel er ifølge undersøgelsen, at de selvstændige psykologer, som undersøgelsen viser, ejer deres virksomhed alene, ingen ansatte har og heller ikke har planer om at gå sammen med andre.

– Man kan sige, at de selvstændige psykologers drøm om frihed gør dem sårbare, når de etablerer sig i så små virksomheder på et marked med så massiv konkurrence, siger Mikkel Hesselbæk Andreasen.

Endelig er psykologerne omfattet af et generelt ønske fra forbrugerne om, at det skal være let at finde og booke også den rigtige psykolog hurtigt. Den tilgængelighed leverer netværksfirmaerne ved at presse psykologerne i ordningen til at trimme hjemmesider, telefontider og mulighed for hurtig tilgang.

Slaget skal slås i psykologernes forretninger
De selvstændige psykologers område har fyldt meget i Dansk Psykolog Forening arbejde siden 2014 og været på arbejdsprogrammet i 2016-2018 og igen i indeværende periode fra 2018-2021.

I sidste periode var målet at styrke bred interessevaretagelse for psykologerne på det liberale område. Det skete i en undersøgelse af, hvad der karakteriserer de liberale medlemmer med hensyn til forretning, kompetencer, udfordringer og ønsker til foreningens ydelser. Og resultatet til de selvstændige medlemmer blev gennem dialogmøder: startpakker til nye selvstændige, 2 årlige start-op kurser, en relancering af de selvstændiges hjemmeside, understøttelse af netværk og faglige fællesskaber og rådgivningstekst om arbejdsmiljø.

I denne periode er turen nået til psykologernes forretninger. Dansk Psykolog Forening skal fortsat arbejde for ”Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv” og målet er, at psykologer i liberalt erhverv skal ”have styrket deres forretningsmæssige position på markedet”.

Det bekræfter den ny brancheanalyse ved at slå fast, at skarp konkurrence stiller krav til de selvstændige psykologer, som skal udvikle deres forretninger med fokus på brugerorienteret markedsføring, digital tilstedeværelse, nye ydelser og organisering og samarbejder. Men analysen viser også, at forretningsudvikling ikke står højt på psykologernes selvforståelse og opfordrer Dansk Psykolog Forening til at bane vej for en kulturændring hos psykologerne.

Læs mere i de næste artikler ”Psykologerne skal udvikle deres forretninger” og ”Psykologernes faglighed spænder ben for at tænke i forretning”, der udkommer i nyhedsbrevene i 2019.

ARTIKELSERIE OM FORRETNINGSUDVIKLING

BRANCHEANALYSE

Markedet for psykologhjælp er i hastig udvikling. Antallet af psykologer vokser med behovet. Men konkurrencen skærpes, og psykologerne presses på kvalitet og økonomi af pengestærke aktører.

Det stiller nye krav til psykologerne om forretningsudvikling, når nye markeder skal erobres. Psykologerne skal kigge indad og markedsføre sig udad.

Følg med i artikelserien om markedet for psykologhjælp: potentialerne, truslerne, forhindringerne og mulighederne.

Artiklerne kan læses af alle psykologer med lyst til forretningsudvikling. Dansk Psykolog Forening leverer den kommende tid analyser, inspirationshistorier og konkrete udviklingsværktøjer.

ARTIKLER I SERIEN:

INTERESSEVARETAGELSE

Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv. 2017

Se rapporten her: Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

BRANCHEANALYSE

Brancheanalysen er udarbejdet for Dansk Psykolog Forening af Seismonaut, juni 2018.

Se rapporten her: Markedet for psykologbistand og potentialer for selvstændige psykologer.

BAGGRUND FOR BRANCHEANALYSEN

Brancheanalysen om det selvstændige psykologmarked er blevet til som et slutresultat af foreningens arbejdsprogram 2016-2018.

Her skulle Dansk Psykolog Forening med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv ved bl.a at se på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer, beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.

Resultaterne fra første periode blev:

  • Startpakker til nye selvstændige
  • 2 årlige start-op kurser
  • Relancering af hjemmeside for selvstændige
  • Understøtte netværk og faglige fællesskaber
  • Rådgivningstekst om arbejdsmiljø

Udviklingen af det liberale område er fortsat prioriteret i generalforsamlingsperioden 2018-2021, hvor DP arbejder for “Bedre forretning og rammer for kvalitet for psykologer i liberalt erhverv” (i uddrag):

  1. Hvad vil vi opnå: DP skal arbejde for, at psykologer i liberalt erhverv får styrket deres forretningsmæssige position på markedet.
  2. Indsatser: Udvikle og udbyde medlemsarrangementer om forretningsudvikling og opstart af egen psykologvirksomhed.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge