Psykologernes psykiske arbejdsmiljø

 I

Dansk Psykolog Forening oplever i stigende grad, at medlemmerne udfordres af konsekvenserne af det moderne arbejdsliv, hvor grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse, skaber mange udfordringer for den enkelte ansatte omkring dennes psykiske arbejdsmiljø. Det kan være stress, manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv m.m.

For at få klarlagt arbejdsmiljøudfordringerne har vores hovedorganisation Akademikerne – i tæt samarbejde med de 25 medlemsorganisationer – gennemført en omfattende undersøgelse af det
psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked. 28.000 akademikere – herunder 2.433 fra Dansk Psykolog Forening, svarende til en svarprocent på 39,9 pct. – har svaret på et omfattende spørgeskema.

Det er således første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

Se rapporten om Psykologernes psykiske arbejdsmiljø. Se også rapporten om Akademikernes psykiske arbejdsmiljø.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge