Psykologers pensionskasse går forrest i klimakampen

 I

Når psykologers og magistres pensionskroner skal investeres fremover, bliver det med en mere klimabevidst profil.

Af Henning Due

Bestyrelsen i MP Pension har i forbindelse med den kommende generalforsamling udarbejdet en hensigtserklæring om, at pensionskassens investeringspolitik skal understøtte målet i den internationale klimaaftale fra Paris fra sidste år om at begrænse den globale opvarmning.

Ifølge erklæringen, som omtales i dagsordenen for MP Pensions generalforsamling den 7. april, vil bestyrelsen udøve såkaldt aktivt ejerskab over for fossil-selskaber – selskaber, der tjener penge på fossile brændsler – for at sikre, at selskabernes forretningsmodel inden udgangen af 2018 er forenelig med Paris-aftalen, herunder “at nå 2 graders målsætningen og så tæt på 1,5 grader som muligt”.

MP Pension er dermed det første pensionsselskab i Danmark, der specifikt refererer til den internationale klimaaftale i sin investeringspolitik.

– Med Paris-aftalen er det ikke længere et spørgsmål, om der skal ske en omstilling, men hvordan og hvornår. Aftalen gør det forretningsmæssigt mindre risikabelt at satse grønt, så vores og virksomhedernes interesser bliver endnu mere sammenfaldende, end de er i forvejen. Afkast og ansvarlige investeringer er ikke hinandens modsætninger, lyder forklaringen på bestyrelsens erklæring i en skriftlig kommentar fra MP Pensions formand, Egon Kristensen.

Han peger på, at 2 graders-målsætningen ikke kun omfatter fossilselskaber, men også handler om at påvirke andre selskaber, heriblandt transportvirksomheder, der forbruger fossile brændstoffer.

Forud for generalforsamlingen har en gruppe medlemmer også stillet forslag om, at MP Pension ved udgangen af 2018 helt udfaser etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul og i udvindingsprojekter “fra fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis”.

Men så langt har bestyrelsen ikke planer om at gå, forklarer Egon Kristensen.

– Dels af hensyn til medlemmernes opsparing, dels fordi vi ikke har set nogen dokumentation for, at frasalg virker.

Ifølge bestyrelsen og Egon Kristensen vil et frasalg af højrisikable aktier blot flytte investeringsrisikoen til en anden investor.

– Men det vil ikke fjerne den samfundsmæssige risiko ved klimaforandringer. Derfor er det vigtigt, at selskaberne har progressive ejere, der tager ansvaret på sig, og trækker udviklingen i den rigtige retning, skriver Egon Kristensen til Dansk Psykolog Forening.

Generalforsamlingen afholdes den 7. april i Musikhuset i Esbjerg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge