Psykologers stress

 I

Mere end halvdelen af psykologerne er stressede i hverdagen, firs procent oplever deres arbejdsplads som præget af stress og to tredjedele oplever, at arbejdspladsen betragter stress som den enkelte psykologs problem. Der er en markant sammenhæng mellem, hvor stressede psykologerne er og deres mulighed for at udføre arbejdet i en forsvarlig faglig kvalitet. Det viser ny rapport om psykologers stress fra Akademikerne.

I forbindelse med gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse, som Akademikerne har gennemført af det psykiske arbejdsmiljø på akademikerområdet, har Dansk Psykolog Forening fået udarbejdet en særrapport, der ser nærmere på, i hvilken grad psykologer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. I alt 2.433 psykologer har deltaget i undersøgelsen.

Se de vigtigste konklusioner nedenfor. Se rapporten, som også er at finde her på siden under Pjecer.

 • 55 % af psykologerne er i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad er stressede i hverdagen. 13 % af psykologerne er i meget høj grad eller i høj grad stressede.
 • Arbejdet beskrives for alle psykologer som den vigtigste kilde til stress. 39 % af psykologerne mellem 30-44 år angiver, at det både er arbejdsliv og privatliv, der er den vigtigste kilde til stress. Blandt psykologer med hjemmeboende børn under syv år er det for 47 % af psykologernes vedkommende balancen mellem arbejds- og privatliv, der er den vigtigste kilde til stress.
 • Kvindelige psykologer er mere stressede i hverdagen end mandlige. Kvinder 55 %. Mænd 50 %. 81 % af de kvindelige psykologer beskriver deres arbejdsplads som værende præget af stress mod 75 % af mændene.
 • Privatansatte psykologer er mere stressede i hverdagen (57 %) end offentligt ansatte (55 %), men offentligt ansatte beskriver (80 %) deres arbejdsplads som præget af stress i modsætning til de privatansatte, hvor 73 % har samme oplevelse.
 • Medarbejdere (55 %) er mere stressede i hverdagen end ledere (52 %). Medarbejderne (81 %) opfatter deres arbejdsplads som mere præget af stress end lederne (63 %).
 • 43 % angiver, at de har en god nærmeste leder. 21 % siger, at de i lav, meget lav grad eller slet ikke synes, at de har en god leder. Over halvdelen af de psykologer, der har en dårlig nærmeste leder, oplever i meget høj grad eller høj grad stress i hverdagen.
 • 36 % af psykologerne mener i lav grad, i meget lav grad eller slet ikke, at deres nærmeste leder er fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø. 27 % mener i meget høj grad eller høj grad, at de er i stand til det.
 • 43 % af psykologerne mener kun i lav, i meget lav grad eller slet ikke, at arbejdspladsen gør nok for at forebygge stress. 2/3 af psykologerne mener, at deres arbejdsplads mener, at stress er den enkelte psykologs problem.
 • Undersøgelsen viser tydelig sammenhæng mellem, at jo bedre nærmeste ledelse psykologerne oplever, desto sjældnere oplever psykologerne, at stress er den enkelte ansattes problem.
 • I undersøgelsen er psykologerne blevet bedt om at vurdere deres produktivitet. Analysen viser en tydelig sammenhæng mellem stress og produktivitet. Produktiviteten er 50,8 % højere for psykologer, der i meget lav grad eller slet ikke er stressede i forhold til psykologer, der i meget høj grad er stressede.
 • Psykologerne spørges ind til, i hvilken grad de oplever, at de kan udføre arbejdsopgaverne med forsvarlig faglig kvalitet. 6 ud af 10 siger, at de i meget høj grad eller i høj grad har mulighed for dette. Men 33 % svarer, at de kun i nogen grad har mulighed for at udføre opgaverne i faglig forsvarlig kvalitet. 8 % svarer, at de kun i lav, meget lav eller slet ikke har mulighed for det.
 • Rapporten viser, at der er stor sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og graden af stress. Jo bedre arbejdsmiljø, des mindre risiko er der for at blive ramt af stress.
 • Psykologer hvis arbejdsmængde er for stor, oplever i markant højere grad stress, end psykologer der har en passende eller for lille arbejdsmængde. 48 % finder deres mængde af arbejdsopgaver for stor. Halvdelen synes den er passende. 2 % for lille.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge