Psykologforeningen bakker op om lægernes #detkuhaværetmig

 I

Dansk Psykolog Forening støtter Lægeforeningens ønske om at få en konkret sag prøvet ved højesteret. Sagen drejer sig om en læge på Svendborg Sygehus, som blev dømt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Sagen har afstedkommet både støtte og debat blandt psykologerne.

 – Sagen er meget ulykkelig for patienten og de pårørende. Men den rejser samtidig en række principielle spørgsmål om, hvordan vores sundhedsvæsen vil udvikle sig, siger Dea Seidenfaden, specialpsykolog og bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening: Hvilken fejlfindingskultur opdyrker vi? Hvordan bliver de forsikringsmæssige konsekvenser? Hvordan kommer vi fremover til at forstå vores rolle og ansvar som fagpersoner i forskellige beslutningsgange?

– Vi er som sundhedspersoner ikke ufejlbarlige. Det er allerede sådan, når vi som psykologer arbejder i sundhedsvæsnet, at vi er lige så personligt udsatte som lægerne. Hvis en patients klage ender hos patientombuddet vil sag og afgørelse gå direkte på os som enkeltpersoner. Der er derfor meget voldsomt, at lægen individuelt dømmes for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen.

På den baggrund støtter Dansk Psykolog Forening, at Lægeforeningen søger en afklaring i Højesteret.

– I det bredere perspektiv er jeg ikke sikker på, at afgørelsen er god for patienterne. Den risikerer nemlig at fremme en adfærd blandt læger, sygeplejersker og psykologer, hvor man så at sige “dækker sig selv” med fare for dårligere samarbejde og kvalitet, siger Dea Seidenfaden.

Det er en ledelsesopgave at sikre procedurer, så det er muligt at udføre sit arbejde fagligt forsvarligt uden frygt for at komme i en offentlig gabestok, og derfor har sagen også principiel betydning for læger, sygeplejersker og psykologers arbejdsmiljø og -forhold.

Læs yderligere om sagen.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge