Psykologformand: Løhde, Ziegler og Kuhnau graver lønkløften dybere mellem kvinder og mænd

 I

Budskabet har været det samme i ugevis fra statens, kommunernes og regionernes arbejdsgivere under de verserende overenskomstforhandlinger på det offentlige område:

6,5 procent i lønstigninger over de kommende tre år og ikke en krone mere.

Men beregninger fra Dansk Psykolog Forening viser, at tilbuddet har en kønsmæssig slagside, som betyder, at kvinder på det danske arbejdsmarked sakker endnu længere bagud på løn, hvis de offentlige arbejdsgivere får deres vilje i forhandlingerne.

En beregning fra Dansk Psykolog Forening viser, at godt syv ud af 10 offentligt ansatte i Danmark er kvinder, mens det omvendte billede tegner sig i den private sektor, hvor godt to ud af tre ansatte er mænd.

Helt nøjagtigt er kønsfordelingen blandt ansatte i den offentlige sektor 71,6 procent kvinder og 28,4 procent mænd, mens 34,9 procent af de ansatte i den private sektor er kvinder og 65,1 procent mænd.

Dermed er statens og kommunernes chefforhandlere, Sophie Løhde (V) og Michael Ziegler (K), godt i gang med at grave lønkløften endnu dybere mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, end den allerede er i dag.

Det skyldes, at det treårige løntilbud fra de offentlige arbejdsgivere til offentligt ansatte på 6,5 procent ligger markant under den forventede private lønudvikling på 8,6 procent i samme periode, som Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner i sin seneste prognose, “Økonomisk redegørelse fra december måned”, og som altså giver godt to ud af tre mænd på arbejdsmarkedet end markant større lønfremgang, end flertallet af kvinder står til at få.

I forvejen er lønfordelingen skæv mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked. Hver gang mænd tjener 100 kroner, tjener kvinder kun 85 kroner, viser et nyt notat fra VIVE, ‘Lønåbenhed og ligeløn’.

– I fagbevægelsen kæmper vi for lige løn og imod lønforskel mellem mænd og kvinder. Men nu får vi altså at vide af de offentlige arbejdsgivere, at der ikke er råd til at sikre offentligt ansatte den samme lønudvikling som privatansatte. Det er et grundlæggende brud på princippet om lige løn, når vi ved, at langt de fleste offentligt ansatte er kvinder, og de fleste private ansatte er mænd, siger Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening, der organiserer ca. 10.000 af landets psykologer.

Derfor bliver de offentlige overenskomstforhandlinger nu også i høj grad også et spørgsmål om lige løn, mener hun.

– Den slags kønsdiskrimination på lønsedlen kan vi ikke leve med, siger Eva Secher Mathiasen.

Netop uenigheden om de offentligt ansattes lønstigninger i den kommende treårige overenskomstperiode har splittet vandene mellem fagbevægelsen og de offentlige ansatte i forårets OK18-forhandlinger, som i denne uge brød endeligt sammen efter strejke- og lockout-varsler fra begge parter.

Senest onsdag, da Kommunernes Landsforening efter et møde i hovedbestyrelsen varslede lockout af omkring 250.000 kommunalt ansatte.
Tidligere samme dag varslede innovationsminister Sophie Løhde (V) en lockout for i alt 120.000 statsansatte gældende fra 10. april, tæt efterfulgt af Danske Regioner som varslede lockout af op imod 70.000 regionalt ansatte og dermed en stor del af de ansatte i sundhedsvæsenet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge