Psykologformand om Mind My Mind: Spændende og vigtigt projekt

 I

“Engang var jeg bange for at synke, fordi jeg troede, at det ville gøre mig stum”, siger 9-årige Gustav, som har deltaget i Psykiatrifondens pilotprojekt ”Mind My Mind”. Nu har han fået redskaber til at overkomme angsten.

Mind My Mind-træning er et individuelt forløb på ca. 13 uger, der træner metoder til at mestre angst, depressive symptomer og /eller adfærdsvanskeligheder. Det er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge, fortæller Psykiatrifonden på deres hjemmeside.

Mind My Mind er samtidig et forsknings- og udviklingsprojekt, som skal sammenligne effekten af Mind My Mind- træning med fire udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsvanskeligheder.

– Der er i høj grad brug for mere viden og forskning i børn og unges trivsel. For vi konstaterer gang på gang, via nye undersøgelser, at alt for mange børn og unge er pressede og ikke har det godt. Derfor er Mind My Mind et spændende nyt projekt, som jeg glæder mig til at følge, siger Eva Secher Mathiasen, der er med i projektets følgegruppe.

– Jeg forventer, at vi får nyttig viden om, hvordan vi arbejder med at forbedre børn og unges trivsel. Det er dejligt, at de udvalgte kommuners PPR så aktivt involveres i projektet og er parate til at tage ansvar for hurtigt at sætte ind med ekspertise og støtte, hvis det viser sig, at der er børn eller unge, der ikke trives”, siger Eva Secher Mathiasen.

Projektet Mind My Mind løber over tre faser:

  • En pilotfase fra september 2015 til og med december 2016, hvor effekten af Mind My Mind afprøves og der uddannes psykologer i programmet. I alt 120 børn og unge modtager et tilbud om Mind My Mind-træning, og 40 vil modtage kommunernes sædvanlige tilbud.
  • En afprøvningsfase fra januar 2017 til og med december 2019, hvor et stort forskningsprojekt skal vise, om Mind My Mind har en effekt på børns og unges symptomer, sammenlignet med kommunernes sædvanlige tilbud. Her vil i alt ca. 500 børn modtager enten Mind My Mind-træning eller kommunernes sædvanlige tilbud.
  • En udbredelsesfase fra januar 2020 og frem, udbredes Mind My Mind tilbuddet til så mange kommuner som muligt, hvis det viser sig at virke bedre end de sædvanlige tilbud.

– Det er vigtigt, at kommunerne bliver langt bedre til at arbejde sammen, når det handler om børn og unges mistrivsel – også i forhold til regionerne. Lige nu virker det som om, at der et incitament til at vente, til barnet bliver så dårligt, at det skal indlægges i psykiatrien, og det er både dumt og uværdigt. Man skal meget hellere hjælpe børnene i deres nærmiljø og tidligt i forløbet” , slutter Eva Secher Mathiasen.

Projektet er finansieret af TrygFonden og drives af Psykiatrifonden i samarbejde med Herning, Randers, Slagelse og Vordingborg kommuner og Region Midtjylland og Region Sjælland.

Læs mere om Mind My Mind projektet og Gustav på Psykiatrifondens hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge