DP-formand: Psykiatrien har brug for psykologer

 I

Debat på Altinget: I stedet for at hyre psykiatere fra Østeuropa, der ikke forstår dansk, så skal der satses på danske specialpsykologer, påpeger formand for Dansk Psykolog Forening. Hun opfordrer regionerne til at oprette specialpsykologstillinger.

Af Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

At psykiatrien er under hårdt pres, er ikke nogen nyhed. Derfor er det også rigtigt, at regeringen har nedsat et nyt Psykiatriudvalg, der medio 2013 skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.

For som sundhedsministeren påpeger, er det på tide, at somatiske og psykiske lidelser sidestilles. Bare fordi man ikke kan se en psykisk lidelse på samme måde, som man kan se fx et brækket ben, er en psykisk lidelse også smertefuld og behandlingskrævende.

Danske specialpsykologer er klar til samarbejde

Sundhedsministeriets nye udrednings- og behandlingsgaranti er også et rigtigt skridt på vejen for folk med en psykisk lidelse. For her ligestilles alle patienter og får ret til at blive diagnosticeret inden for fire uger. Sundhedsministeriet nævner imidlertid de særlige udfordringer i psykiatrien med speciallægemanglen, der kan påvirke udredning og behandling i en negativ retning. Men her vil psykologerne hjertens gerne byde ind.

Sammen med Danske Regioner har Psykologforeningen nemlig etableret en specialpsykologuddannelse i både børne- og ungdomspsykiatri samt i og voksenpsykiatri. Disse uddannelser betyder, at flere psykologer kan uddannes til at varetage diagnostisk udredning og behandling i psykiatrien. Og i stedet for at hyre psykiatere fra Østeuropa, der ikke forstår eller taler dansk, så vil specialpsykologerne være klar til et intensiveret samarbejde med det øvrige personale i psykiatrien. Behandlings- og udredningsgaranti på det psykiatriske område, skal ikke skydes til hjørne, når nemme og kloge løsninger ligger lige for.

Derfor er det både oplagt og fornuftigt i større omfang at inddrage specialpsykologer i behandlingen af patienter med psykiske lidelser. Et vellykket projekt i Region Nordjylland har dokumenteret, at et tæt samarbejde mellem psykiatere og psykologer har en positiv effekt i behandlingen af patienter med psykiske problemer. Og når der på landsplan er 125 ubesatte stillinger i psykiatrien, er det vel bare at komme i gang.

Regioner må oprette stillinger

Et tværfagligt samarbejde er svært at argumentere imod – og psykologerne er klar. Den konkrete forudsætning er imidlertid, at regionerne opretter de nødvendige specialpsykologstillinger til psykologerne. Hér mangler vi fortsat at se de gode intentioner omsat til konkret politisk vilje og handling.

Men måske er der gode vinde på vej i den aftale, regeringen og regionerne har indgået for 2013, der blandt andet indbefatter en højere prioritering af psykiatrien. Selv om økonomiaftalen ikke rummer de mange penge, der vitterlig er brug for, så er 200 mio. kroner et første skridt på vejen.

Psykiatrien har brug for flere læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og social- og sundsassistenter. Vi kan med de nye specialpsykologer sikre en høj faglighed og levere en stor del af den arbejdskraft, der efterlyses, så det ikke er personalemangel, der bremser udviklingen.

Altinget.dk, 19. juni 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge