Psykologformand træt af skepsis over for psykologer

 I

Der er stadig markant modvilje overfor at øge brugen af psykologer både inden og uden for hospitalerne, og det går ud over patienterne, advarer Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen i et interview i Altinget.

– Der er stadig for stor fokus på brug af medicin i behandlingen, for lidt vilje til at uddanne og ansætte specialpsykologer i psykiatrien og for dårlig adgang til psykologbehandling for fx angst og depression. Så selv om Eva Secher Mathiasen mener, at det går den rigtige vej, så går det alt for langsomt med at bruge psykologernes kompetencer i det offentlige sundhedsvæsen, siger hun til Altinget.

Hun glæder sig dog over, at psykiske sygdomme er blevet mindre stigmatiserende og har fået politisk fokus med en psykiatrihandlingsplan og et politisk forlig til 2,2 milliarder kroner. Men hun frygter, at pengene ikke vil blive brugt rigtigt.

– I behandlingen af alvorlige psykiske sygdomme er medicin ofte nødvendig. Men mange patienter vil også profitere af at blive behandlet med en kombination af medicin og terapi. Vi oplever, at rammer og ydelsesfokus ikke levner plads til det tværfaglige samarbejde, der skal sikre patienterne den bedste behandling, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun henviser til, at det er dokumenteret, at psykoterapi virker bedre end medicin over for de fleste milde og moderate lidelser. Desuden mindskes risikoen for tilbagefald, fordi psykoterapi sikrer udvikling af mestringsstrategier, som kan bruges næste gang livet bliver svært.

Ventetid
Ifølge Altinget får ca. 50.000 danskere årligt psykoterapi hos en psykolog for angst og depression med henvisning fra en læge. Men også her kunne psykologerne ifølge Eva Secher Mathiasen spille en langt større rolle.

– Især i de større byer er der ventetid hos landets i alt 854 praktiserende psykologer. Det skyldes, at der er afsat for få penge til at give denne gruppe behandling, og at det offentlige ikke har tildelt nok psykologer i de større byer ydernummer, så de kan behandle lægehenviste klienter, siger Eva Secher Mathiasen.

Formand kritisk overfor Sundhedsstyrelsen
De praktiserende psykologers aftale skal genforhandles og herudover skal psykologordningen evalueres, men Eva Secher Mathiasen er skeptisk overfor Sundhedsstyrelsens evalueringsmetode, som fokuserer for meget på, hvilken metode de enkelte psykologer bruger.

– Sundhedsstyrelsens har kun i meget ringe grad personale med kompetence inden for vores område. Det betyder, at de rammer ved siden af med deres krav til vores kvalitetssikring. Vi vil meget gerne måles. Også gerne helt ned på den enkelte psykolog, siger Eva Secher Mathiasen.

Men i stedet for at se på metoden, så skal man hellere måle på, hvor mange patienter der får tilbagefald, hvor mange patienter der bliver i deres job, trækker på sociale ydelser eller andre parametre, som konkret siger noget om, hvorvidt patienten har haft gavn af behandlingen, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun henviser til at tage ved lære af England og Norge, som gør større brug af psykologernes kompetencer til at spotte psykiske sygdomme og mindske brugen af medicin.

– I Norge har man gjort op med, at henvisning kun kan ske gennem den praktiserende læge. Og i England er det allerede en mulighed, som er evalueret med rigtig gode resultater. Og det er en kæmpe fordel, fordi en alment praktiserende læge ofte vil forsøge at løse patientens hoved- eller mavepine med medicin. Og det er jo uheldigt, hvis det er psykiske problemer, som er skyld smerterne, siger Eva Secher Mathiasen med henvisning til, at lægerne ikke ligesom psykologer er uddannet i psykens udvikling og sygdomme.

Specialpsykologer bruges ikke
Heller ikke når det kommer til de psykiatriske sygehuse mener Eva Secher Mathiasen, at psykologerne bliver brugt nok.

– Meningen med specialpsykologerne var, at de skulle afhjælpe manglen på psykiatere ved at udføre udredninger og behandlinger, som ikke indebærer medicinering, men de bliver ikke i særligt stort omfang brugt, fortæller Eva Secher Mathiasen.

– I stedet lader man i de forskellige regioner sygeplejersker udrede, eller man ansætter østeuropæiske psykiatere. Og det er et problem, for sygeplejerskerne vil også have den medicinske tilgang til udredningen, mens udenlandske læger ofte vil have problemer med sproget. Så selv om mange psykiatere og sygeplejersker gør et rigtigt godt stykke arbejde, så ændrer det ikke på, at man i sundhedsvæsnet generelt ikke benytter sig nok af de kompetencer, som psykologerne har, siger Eva Secher Mathiasen.

Altinget, den 8. april 2015

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge