Psykologi og viden – på nettet

 I

Viden, indsigt og debat er vigtigt brændstof for alle videnskaber, også psykologien. Følg med i psykologernes fagmagasin P’s nye digitale, faglige rum, hvor psykologer kan publicere fagartikler og dele deres viden, forskning eller praksisbaserede erfaring med andre.

Lige nu kan du for eksempel læse den tidligere socialchef og PPR-leder Alex Madsen artikel om folkeskolens forældresamarbejde – og om nye og for folkeskolen usædvanlige måder at samarbejde med forældre på. Det gælder eksempelvis familieskole og familieklasser. Læs her.

Du kan også blive klogere på, hvordan professionelle kan skelne mellem ADHD-diagnose og en reaktiv/uhæmmet tilknytningsforstyrrelse hos omsorgssvigtede børn i en artikel skrevet af psykolog Mette Bremer og seniorforsker Ole Jakob Storebø. Læs her.

Eller gå ombord i en nuanceret og grundig beskrivelse af den viden, man har omkring følgevirkninger af procedurerelaterede smerter ved præmature børn, og hvad kroniske smerter gør ved hjernens udvikling og ved nervesystemet – skrevet af psykolog Charlotte Jensen og musikterapeut Maiken Bjerg. Læs her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge