Ny psykologkampagne målrettet det offentlige

 I

Psykologkampagnen fortsætter de næste to år. Det blev besluttet på Generalforsamlingen i marts 2014 på baggrund af et visionært medlemsforslag. Opdraget er, at der i den kommende periode skal arbejdes målrettet med jobskabelse i den offentlige sektor.

Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge opgaven og ser frem til at iværksætte aktiviteter, der skal promovere de psykologfaglige kompetencer inden for en lang række offentlige områder. Der er brug for psykologernes viden og kompetencer til at styrke og udvikle den offentlige velfærd og sikre borgernes mentale sundhed. Vi vil derfor fokusere vores indsatser på kommunernes beskæftigelsesindsats, misbrugsområdet, det kommunale børne- og ungeområde, uddannelsesområdet, ældreområdet og socialpsykiatrien. Alle områder, der er under et massivt pres både menneskeligt og økonomisk, og derfor også har politikernes opmærksomhed.

Mere dialog og samarbejde
Vi glæder os til i de næste to år at samarbejde med foreningens selskaber, sektioner, kredse, tillidsrepræsentanter og ikke mindst øvrige medlemmer om at åbne nye døre i den offentlige sektor. Vi skal trække på hinandens kompetencer, og vi skal påvirke og samarbejde med arbejdsgiverne – både om flere stillinger, der hvor vi er i dag, men også om at udvikle nye arbejdsområder og funktioner, der hvor der er potentiale for mange flere psykologer i fremtiden; fx på ældreområdet og i beskæftigelsesindsatsen. Det kræver både velkendte og nye måder at arbejde på – og det er det, psykologkampagnen har vist sig egnet til. Vi skal i dialog med arbejdsgiverne og politikerne om flere stillinger her og nu, men vi skal også skabe grundlag for flere psykologjob i fremtiden via påvirkning af lovgivning og rammevilkår, partnerskaber med kommunerne om udviklingsprojekter med psykologi i fokus, dokumentation og forskning i effekten af psykologers arbejde og bedre rammer for faglig udvikling af psykologer.
Den foreløbige projektbeskrivelse er godkendt af den nye bestyrelse og vi går nu i gang med at ansætte en projektleder. Vi har både kvalitative delanalyser klar og en overordnet strategi, der skal sikre at medlemsinddragelsen som central komponent gør Psykologkampagnen til en succes. Og mens forberedelserne intensiveres fortsætter aktiviteterne i den gamle Psykologkampagne med blandt andet lederkurser og kurser om iværksætteri.
Bestyrelsen kunne i øvrigt på sidste møde glæde sig over, at ledigheden fortsat falder og nu er nede på 3,1 procent. Vi er derfor godt forberedt på de kommende års udfordringer med 300 flere psykologer ude på arbejdsmarkedet hvert år. Målsætning er at alle psykologer skal være i beskæftigelse nu og i fremtiden. Og vi ser frem til at fortælle endnu mere om kampagnerne efter sommerferien – og til at realisere den sammen med jer!

Eva Secher Mathiasen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge