Psykologkampagnens fokus og ekspertgrupper helt på plads

 I

Psykologkampagnen II er nu på plads: Der bliver fire hovedfokusområder, nemlig PPR, Beskæftigelse, Misbrug og Ældre. Alle praksisfelter, hvor der skal bruges flere psykologer til at løfte nogle af de udfordringer, som det danske velfærdssamfund skal løse i de kommende år. Desuden er der netop inden for hvert af de fire praksisfelter blevet nedsat en ekspertgruppe bestående af psykologer med indgående viden om og erfaring med feltet. Se ekspertgrupperne nederst.

Line Fleckenstein Andersen, projektleder for Psykologkampagnen II, uddyber:

– Kampagnen vil åbne nationale, regionale og kommunale beslutningstageres øjne for, hvad det er vi psykologer kan, og hvordan vores kombination af psykologisk specialviden og metodisk praksiserfaring kan bidrage til at styrke de fire områder. Når vi skal i dialog med beslutningstagerne, skal vi også have argumenterne i orden. Derfor er Psykologkampagnens primære opgave lige nu at skaffe dokumentation for, at psykologer gør en forskel ude på arbejdspladserne. At vi har en effekt – både for borgernes trivsel og deres deltagelse i samfundet – men også for de andre professionelles faglighed, arbejdsglæde og sygefravær.

Psykologkampagnens ekspertgrupper

Hver gruppe består af fem medlemmer inklusive en formand, der udover at deltage i ekspertgruppen også er medlem af Social- og Sundhedspolitisk Udvalg (SOS) i perioden indtil næste generalforsamling. Første møde i ekspertgrupperne forventes afholdt i løbet af november, hvor grupperne vil blive bedt om at kvalificere udarbejdede strategier for Psykologkampagnen på de fire fokusområder.

Ekspertgruppen på misbrugsområdet

Lotte Sønderby (formand og medlem af SOS)
Christian Gad
Steen Guldager
Per Nielsen
Birgitte Thylstrup

Ekspertgruppen på PPR-området

Niels Morre (formand og medlem af SOS)
Henning Strand
Hanne Faurschou
Tine Schaarup
Ole Steen Kristensen

Ekspertgruppen på beskæftigelsesområdet

Diana Andersen (formand og medlem af SOS)
Anne Sophie Bauer
Dian Alexander
Morten Willert
Lone Petersen

Ekspertgruppen på gerontoområdet

Anna Aamand (formand og medlem af SOS)
Laila Øksnebjerg
Kim Oskar Carlsen
Iben Estrup
Susanne Bollerup Overgaard

Social- og sundhedspolitisk udvalg udgøres således af: Lotte Sønderby, Niels Morre, Diana Andersen og Anna Aamand. Eva Secher Mathiasen er bestyrelsens repræsentant i udvalget og varetager SOS-formandskabet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge