Psykologledigheden falder

 I

Det går den rigtige vej: Ledigheden falder og antallet af nye psykologstillinger stiger

I marts 2019 var ledigheden for psykologer på 4,8 procent. Dermed forsætter de seneste måneders fald i ledigheden, og ledighedsprocenten er nu nede på det generelle niveau for akademikere.

– Ledigheden er stadig for høj, men det går den rigtige vej, og tendenserne lover godt, siger nu tidligere chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening Niels Kjeldsen.

– Den gode udvikling i ledigheden hænger først og fremmest sammen med, at væksten i antallet af nye stillinger det seneste år har ligget over væksten i antallet af nye psykologer. I 2016, 2017 og 2018 er der kommet store årgange af nye psykologer ud på arbejdsmarkedet på grund af fremdriftsreformen. Det aftager lidt i 2019. Der bliver dog stadig uddannet masser af psykologer til at dække de behov, der stadig gælder på alle psykologernes jobmarkeder.

Ledighed og jobvækst

På figuren ses sammenhængen mellem vækst i psykologer, vækst i psykologjob og ledighedsprocent. Figuren viser, at høj vækst i antallet af nye psykologer også genererer høj jobvækst. Det kommer af, at en række psykologer skaber deres egne job samt at iværksætteri er stærkest ved højere ledighed og vækst.

Geografien har dog også en effekt, for når ledigheden er under tre procent, er der ikke er nok ledige psykologer til, at kommunerne i udkanten af Danmark kan få besat deres ledige job. I de tilfælde kan jobvæksten falde.

– Præcis nu balancerer væksten i antallet af psykologer og job, og det sikrer en positiv udvikling, men ideelt set vil en ledighed omkring de to procent være at foretrække, når psykologfaget forsat er i vækst. Den ledighed nærmer vi os stille og roligt de kommende år.

– Prognosen for beskæftigelsen i de kommende år tegner positiv. Udviklingen vil forsætte med faldende ledighed og stigende beskæftigelse samtidig med at væksten af nye psykologer forsætter, siger Niels Kjeldsen.


Ledighedsfordeling og første job

De 4,8 procent ledige psykologer bor for 95 procents vedkommende i universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, Odense og København. Langt de fleste i Aarhus og København. Ledigheden rammer altså først og fremmest nyuddannede, der er på vej fra uddannelse til første job. Halvdelen af alle ledige er uddannet inden for det seneste år.

Det første job for en nyuddannet psykolog er typisk et barselsvikariat. Herefter vil man som psykolog opleve korte ledighedsperioder i de første år af karrieren, mens man skifter mellem vikariater, og indtil man får den første faste stilling.

Det mønster ses tydeligt i ledighedsstatistikken. Ledighedsprocenten for de nyuddannede er 27 procent det første år, man er ny psykolog, 9,5 procent det andet år. Allerede det tredje og fjerde år er ledighedsprocenten nede på 4,5 og efter 5 år er ledigheden på 2,1 procent.

Ledighed og andre faggrupper
For de meget erfarne kandidater ligger ledighedsprocenten på 1,3 procent. Særligt gælder det kandidater over 10 år, hvor psykologerne har en markant lavere ledighed end akademikere generelt. Her ligger psykologer på niveau med fx ingeniører. Kun grupper som læger og tandlæger ligger under.

Ledighed historisk

Ser man på ledigheden i historisk perspektiv, kan man på den anden figur se, at der har været mange perioder med højere ledighed og få perioder med lavere ledighed.

Særligt før finanskrisen ramte Danmark i 2009, placerede psykologerne sig med den lavest målte ledighed på to procent. I 2015 var der enkelte måneder på tre procent, og lige nu bevæger ledigheden sig så fra et højere niveau og ned mod de fire procent.

– Da de officielle målinger af akademikerledigheden blev påbegyndt i 1993, lå ledigheden på 14 til 16 procent, mens ledigheden i 1980´erne siges at have været helt oppe på 25 procent. Historisk set er den aktuelle ledighed altså lav.

– Men for den enkelte psykolog er ledighed altid en belastning, både økonomisk og personligt. Der er ingen tvivl om, at alle psykologer allerhelst vi have et arbejde som psykolog og ikke ønsker dagpenge og ledighed, siger Niels Kjeldsen.

Chefkonsulent Niels Kjeldsen har pr. 1. juni 2019 skiftet job fra Dansk Psykolog Forening til Kost- og Ernæringsforbundet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge