Psykologlov moderniseres, men er langt fra mål

 I

Social – og Indenrigsministeriet har taget initiativ til at revidere og modernisere psykologloven, som er et afgørende juridisk grundlag for professionens udøvelse i Danmark. Loven regulerer spørgsmål om titelbeskyttelse, autorisation på den ene side og klageadgang på den anden side og fungerer dermed som en kvalitetssikring af psykologernes virke, ligesom den tjener væsentlige forbrugerbeskyttelseshensyn.

Når loven revideres er det derfor centralt stof for foreningen, der da også har været introduceret for planerne og ved flere lejligheder til møde med ministeriet.

ESM 106– Det er imidlertid en noget blandet buket vi bliver præsenteret for, siger formand, Eva Secher Mathiasen, om ministeriets udkast til revision af loven.

Dansk Psykolog Forening er som udgangspunkt helt enige i, at loven trænger til revision af især tre årsager.

For det første for at komme på højde med den store udvikling faget har taget siden lovens tilblivelse. For det andet for at give klarhed over kriterier for kritik, og for det tredje for at sikre, at faglige vurderinger af psykologers arbejde, hviler på et tilstrækkeligt grundlag.

Og der er også positive takter i revisionen, mener Eva Secher Mathiasen:

– På den ene side bliver loven tydeligere og enklere at læse, ligesom der er bedre klarhed omkring f.eks. titelbeskyttelsen. Dansk Psykolog Forening bevarer også to pladser i det ellers formindskede psykolognævn.

På den anden, og negative, side, mener hun ikke, at lovens hensigt om at forholde sig tydeligere til også det psykologfaglige indhold i klagesagerne, følges op af et tilstrækkelig grundlag for, at psykolognævnet rent faktisk også får mulighed for at løfte opgaven på kvalificeret vis.

– Det handler både om muligheden for fagligt kvalificerede vurderinger af psykologers arbejde såvel som klarhed over de kriterier, der ligger til grund for tildeling af kritik, siger hun. Og videre siger Eva Secher Mathiasen:

– Dette skærpes så yderligere af, at nævnet fremover skal offentliggøre navnene på de psykologer, der tildeles alvorlig kritik. Det skærper kravene til både nævnets sammensætning og kriterierne for kritik. Og lige netop disse to afgørende forhold leverer lovrevisionen ikke et tilstrækkeligt godt bud på. Det har vi derfor også gjort meget klart i foreningens høringssvar og håber det vil komme på bordet, når Folketinget skal vedtage loven, for revisionen er slet ikke i mål.

Læs mere udførligt om DP’s syn på lovrevisionen i høringssvaret såvel som i de høringssvar Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige og Ankestyrelsens psykologer har indsendt. Der er endvidere link til høringsportalen, hvor alle høringssvar vil blive gjort tilgængelige fra ministeriets side.

Læs høringssvar mv. her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge