Psykolognævn: Ny mulighed for at søge dispensation fra krav om fjernsupervision

 I

Psykolognævnet har udgivet ny information om muligheden for at søge dispensation fra kravene om fjernsupervision

Psykolognævnet udgav for nyligt information om muligheden for brug af videokonfrontationstimer pga. Covid-19-situationen.

Psykolognævnet har på deres hjemmeside nu udgivet en ny vejledning om muligheden for at søge dispensation fra kravene om fjernsupervision pga. Covid-19-situationen. Her fremgår det, at det er muligt at søge dispensation for flere afholdte fjernsupervisionstimer end de maksimalt 40 timer, som er de gældende regler. Det er også muligt at søge om dispensation fra reglerne om forudgående ansigt til ansigt-supervisionstimer, forud for fjernsupervision.

Psykolognævnet lægger i deres vurdering vægt på, at konfrontationstimer er ansigt-til-ansigt, hvis de er teknologiunderstøttede.

Psykolognævnet anbefaler, at man sørger for at registrere de supervisionstimer, man har haft over video i nedlukningsperioden, hvis man ønsker at søge om at få de pågældende fjernsupervisionstimer medregnet til autorisation. I forbindelse med en ansøgning om autorisation skal man samtidig gøre opmærksom på, at man ønsker at søge om dispensation.

Psykolognævnet gør opmærksom på, at de afventer en konkret ansøgning om dispensation og efterfølgende afgørelse fra nævnet, før de kan vejlede mere præcist om, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet, og i så fald hvilke kriterier der vil være for en dispensation.

Den nye vejledning kan findes her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge