Psykolognævnets praksis ved offentliggørelser

 I

Dansk Psykolog Forening har fået svar på en henvendelse til Psykolognævnet om deres praksis ved offentliggørelse af afgørelser

Foreningen henvendte sig til Psykolognævnet på baggrund af en konkret sag, der har ført til spørgsmål og undren fra medlemmer, bestyrelse og decentrale enheder om nævnets meget detaljerede offentliggørelsespraksis.

Vi har spurgt Psykolognævnet om det hensigtsmæssige i at offentliggøre så mange detaljer som det er tilfældet, dels af hensyn til psykologerne og dels da man kan være bekymret for, om klienter vil undlade at klage, da en offentliggørelse af klagesagsafgørelser vil kunne medføre at andre genkender klienten eller får indsigt i forhold om behandlingen selvom vedkommendes navn er anonymiseret.

Psykolognævnet henviser i sit svar til Psykologloven, at ”Psykolognævnet er forpligtet til med navns nævnelse at offentliggøre afgørelser om midlertidig eller endelig fratagelse af autorisation efter § 3, § 5 og § 7, stk. 2.” Psykolognævnet svarer videre, at det også gælder oplysninger om konkrete behandlingsforløb, som måtte danne grundlag for autorisationsfratagelsen.

Med hensyn til klientperspektivet svarer Psykolognævnet, at der ved offentliggørelsen foretages påkrævet anonymisering af klienter og andre, ”hvorfor vi i offentliggjorte afgørelser udelader navne, præcise adresseangivelser og andre oplysninger, der i en bredere kreds kan anvendes til identifikation af den pågældende”.

Dansk Psykolog Forening tager indtil videre svaret til efterretning, men finder det fortsat bekymrende.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge