Psykologstillinger, funktioner, titler og brug af test i PPR

 I

Hvem bør varetage psykologfunktioner, og hvilke faggrupper må anvende psykologtests? Dansk Psykolog Forening præciserer her sine anbefalinger om psykologers faglighed og ansvar i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Dansk Psykolog Forening modtager løbende henvendelser fra medlemmer i PPR, som udtrykker bekymring for, at psykologfaglige funktioner besættes af andre faggrupper, at psykologtitlen ikke anvendes korrekt eller at andre faggrupper anvender test som er forbeholdt psykologer.

På initiativ fra TR-årsmøde og fra KAPS-styrelsen, og med gode input og sparring fra både styrelsen og tillidsrepræsentanter, er foreningens anbefalinger vedrørende test og ansvar præciseret.

Bliver man som medlem eller tillidsrepræsentant opmærksom på problemer vedrørende ukorrekt titelbrug, titelmisbrug, anvendelse af psykologiske test af andre faggrupper og lignende problematikker, kan man rette henvendelse til konsulent Kira Hjul Hallberg på mail khh@dp.dk for nærmere råd og vejledning.

Se Dansk Psykolog Forenings faglige anbefalinger her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge