Psykotraumatologiske undersøgelser

 I

Dansk Psykolog Forening har udgivet retningslinjer for psykotraumatologiske undersøgelser.

Formålet med retningslinjerne er at beskrive, hvilke test der kan anvendes til at graduere følgerne af traumer, samt hvordan man sikrer god skik ved den psykotraumatologiske undersøgelse.

Retningslinjerne henvender sig både til de psykologer, der arbejder inden for feltet og til rekvirenter af psykotraumatologiske undersøgelser.

Retningslinjerne er udarbejdet af professor Ask Elklit og privatpraktiserende psykolog Per Bernth Jensen.

Læs Retningslinjer for psykotraumatologiske undersøgelser (2007).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge