Pulje: Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

 I

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 6 mio. kr. til implementering af forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Midlerne kommer fra satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017 til at understøtte regioner og tilhørende kommuner i at udarbejde og implementere forløbsprogrammer for en specifik målgruppe blandt mennesker med psykiske lidelser.

Målgruppen kan både være børn, unge og voksne med en psykisk lidelse, der har brug for en koordineret og helhedsorienteret indsats, fx mennesker med multiple diagnoser, sociale problematikker eller nedsat evne til egenomsorg,

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2016 kl. 12.00.

Læs mere her.

Se også DP´s liste over fonde og legater, som du måske kan have gavn af at se nærmere på, hvis du overvejer at søge midler til et projekt eller forskning.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge